Tableau Software

Restrictions: 
 • Antal: Organisationer kan få upp till fem produkter per år (räknas 30 juni till 1 juli)
 • Budget: Organisationer med en årlig omsättning på 5 miljoner USD eller mindre kan få donationer från Tableau.
 • Verksamheter: förljande verksamhetstyper är inte godkända attfå donationer genom detta program.
  • Skolor
  • Bidragsgivande stiftelser
  • Myndigheter
  • Yrkesorganisationer eller fackliga verksaheter.
  • Sjukvård och liknande verksamheter. Undantaget organisationer som jobbar med handikappfrågor eller akutverksamhet.
  • Religiösa versamheter utan en sekulär verksamhetsgren. En sekulär verksamhetsgren defineras som en verksamhet som är separat från den venliga verksamheten, och erbjuder tjänster åt människor oavsett religiös uppfattning och där man inte missionerar en särskild trosåskådning. 
 • Terms of service: Organisationer som efterfrågar Tableas produkter måste godkänna samtliga användarvillkor, inklusive, och utan undantag, de som beskrivs i Tableau End User License Agreement.
 • Antidiskrimineringspolicy: Organisationer som förespråkar, stödjer eller praktiserar diskriminering på grundav ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös uppfattning eller socioekonomisk bakgrund  kan intefå donationer via denna verksamhet. ORganisationer måste vara beredda att bekräfta att de inte diskriminerar på dessa grunder för att kunna få stöd.
 • Användarstudie: Mottaganade organisationer måste vara beredda på attlämna information till Tableau om hur de använder programmet genom en användarstudie
 • Produktdistribution:
  • Donaterade program kommer att distribueras till godkända organisationer, inte till enskilda indvider.
  • Mottaganade organisationer får inte överlåta eller sälja Tableaus produkter vidare.