Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

  

TechSoup Sverige är en gemensam verksamhet mellan Forum - idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med TechSoup .

Forum är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige och samlar 36 olika ideella organisationer i sitt nationella nätverk.

TechSoup Sverige delar även lokal tillsammans med systerverksamheten Volontärbyrån, en matchmaking tjänst som hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra.  

Genom opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar Forum förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

Forum har sedan 1993 drivit frågan om Spelregler mellan det offentliga och de ideella organisationerna - vilket nu har lett fram till överenskommelsen mellan regeringen, de idérburna organisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting.


- plattform för kunskapsutbyte, idéutveckling
- för en fri och växande ideell sektor
- hävdar betydelsen av ideellt engagemang för välfärden
- fokus på Sverige, bra EU-nätverk
- huvudman för Volontärbyrån
- Forum utför inget eget socialt arbete och fördelar inga pengar till andra.

  Forums Mission

Ett samhälle med en generell välfärd och ett starkt ideellt engagemang där alla kan växa och känna tillit.

  Forums Vision 
Vara en samlande röst och en ledande aktör för det svenska frivilliga sociala arbetet.