• Antal produkter:
  • Organisationer har möjlighet att beställa ett obegränsat antal indivuella Creative Cloud-konton.
  • Om din organisation är berättigad kan nu köpa ett obegränsat antal donerade fristående produkter inom räkenskapsåret (1 juli till 30 juni).
 • Budget:
  • För indivuduella Creative Cloud-konton finns ingen omsättningsbegränsning.
 • Endast för ideella organisationer, allmännyttiga stifteser, trossamfund och folkbibliotek: Produkterna i detta donationsprogram är endast tillgängliga för ideella organisationer, allmännyttiga stifteser, trossamfund och folkbibliotek
 • Verksamhetstyper
  • Följande organisationer är inte godkända för detta donationsprogram.
   • verksamheter som sysslar med datorrenovering
   • Politiska partier
   • Organisationer som endast sysslar med opinionsbildning
   • Religösa verksamheter utan sekulära verksamheter. En sekulär verksamhet defineras som en avgränsad verksamhet som ger stöd till eller inkluderar personer utan att ta hänsyn till religiös uppfattning eller missionerar för en viss typ av trosåskådning.
 • Servicevillkor: Organisationer som vill ha tillgång till Adobes produkter måste godkänna alla tillämpliga villkor för tjänsten.
 • Antidiskriminteringspolicy: Organisationer som förespråkar, stöder, eller i sin verksamhet diskriminerar på grund av ålder, etnisk bakgrund, kön, nationellt ursprung, funktionsnedsättning, hudfärg, storlek, religiös övertygelse, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte berättigade att delta i detta program. Organisationer måste vara villiga och kunna intyga att de inte diskriminerar på någon av dessa grunder för att ta emot donationer .
 • Fallstudie: Mottagande organisationer måste vara beredda att kunna ge information till Adobe i syfte att skapa en fallstudie eller rekommendation på detta program.
 • Produktdistribution:
  • Produkterna som distribueras via detta program kan endast doneras till organisationer, inte till enskilda personer.
  • Rabatterade produkter kommer att distribueras till personer inom godkända organisationer.
  • Mottagande organisationer får inte överlåta eller sälja produkterna vidare.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow