Amazon Web Services Kreditprogram för Ideella organisationer

Vad är Amazon Web Services?

Amazon Web Services är ett säkrat datormoln som erbjuder datorkraft, databaslagring, innehållsleverans och annan funktionalitet som hjälper företag att skala upp och växa.

Läs mer om AWS. Om AWS är nytt för dig eller om du vill veta mera om tjänsterna, kolla in AWS inledande videor, labb, och ideella fallstudier.

Vad är AWS kreditprogram för ideella?

AWS kreditprogram för ideella ger tillgång till AWS kampanjkrediter, vilka kan hjälpa ideella att verkställa molnbaserade lösningar för deras mål utan behov av investering i fysisk infrastruktur.

Genom TechSoup ger AWS ett bidrag på $2.000 till berättigade 501(c)(3) organisationer. Med dessa krediter kan organisationerna betala AWS on-demand molntjänster, beroende på tillgänglighet per region. AWS krediter är inte giltiga för Reserved Instances (RIs), Mechanical Turk, Route53 domäninköp, eller lanseringsavgifter. De kan användas för månatliga support kostnader.

Med AWS behöver organisationerna inte göra stora investeringar i hårdvara och sätta tid och arbete på dess underhåll. I stället får de tillhanda datorkraft av den typ och storlek som passar dem bäst för att driva organisationen och hålla fokus på målet.

Se vad AWS gör globalt för ideella.

Är min organisation berättigad till AWS kreditprogram för Ideella organisationer?

Se sidan om stödberättigade och begränsningar och bestäm din organisations behörighet i programmet.

Vad är Amazon Gratisnivå?

Förutom AWS kreditprogram for ideella, erbjuds AWS Gratisnivå åt alla nya kunder under 12 månader sedan organisationens inskrivning. AWS Gratisnivå är ett separat erbjudande från AWS kreditprogram som låter nya kunder använda vissa AWS tjänster gratis upp till en viss gräns. AWS gratisnivå är tillgänglig för endast ett konto per organisation.

AWS rekommenderar att eventuella bidragsmottagare registrerar sig för AWS Gratisnivå innan de begär detta erbjudande. Observera att erhållande av AWS krediter inte återställer AWS Gratisnivås 12-månaders varaktighet.

För det mesta använder organisationerna både AWS kreditprogram och AWS Gratisnivå. Kombinationen kan hjälpa organisationer att utnyttja AWS moln-infrastruktur på en pay-as-you-go bas för att bekosta webbplats-servrar och insamlingsmjukvara, lagra och analysera data och utveckla nya system.

Varför behöver jag ett AWS konto för att begära bidraget?

Ett giltigt AWS konto-ID med organisationens namn identifierat i Account Name fältet behövs för att kunna tillämpa krediterna.

Om en organisation inte har AWS konto-ID kan den helt enkelt registrera för ett gratiskonto före bidraget begärs.

Kreditkort krävs för att öppna ett AWS konto.

Hur länge kan jag använda krediterna?

Krediterna är giltiga i 12 månader efter att ha tillämpats på ett AWS konto. De löper ut om de inte används inom 12 månader.

Vad händer om jag använder alla krediterna eller om de löper ut?

Efter att alla krediter har förbrukats eller om de löper ut debiteras kreditkortet länkat till AWS kontot för de använda tjänsterna enligt normalt pris.

AWS rekommenderar att undvika oväntade betalningar genom att sätta upp fakturavarningar i Amazon CloudWatch.

Kan jag förnya bidraget efter det första året?

Organisationer kan årligen begära en bidragsförnyelse via TechSoup och få mera krediter.

Kan min ansökan avslås efter att admin avgiften är betald?

Nej. Endast berättigade organisationer kan begära bidraget och debiteras admin avgiften.