Få bidrag till evenemang om kodning genom Meet and Code Sverige

Föreställ dig en värld där alla unga europeiska medborgare har digitala färdigheter för att forma sin egen framtid. Meet and Code drivs av denna vision och implementeras med tron ​​att det kan hända om olika grupper arbetar tillsammans.

Vi hjälper ideella organisationer att organisera kodningsevenemang och göra Europa mer digitalt med start på lokal nivå. Med vårt initiativ strävar vi efter globala förändringar och arbetar inom ramen för EU’s kodvecka och FN’s hållbara utvecklingsmål.

TechSoup Sverige är svensk partner i Meet and Code – vi stödjer genom projektet ideella organisationer som vill skapa evenemang för barn och ungdomar som intresserar sig för kodning. I 2020 kan din ideella organisation få ett bidrag på 500 Euro (ungefär 5.000 SEK) till kodningsevenemang för barn och ungdomar. Intresserad?

Få ett bidrag och skapa kodningsevenemang nära dig!
Meet and Code har redan stött mer än 2.900 evenemang riktade till barn och unga vuxna mellan 8 och 24 år. I 2020 kommer Meet and Code för fjärde gången att stödja ideella organisationer från 35 europeiska länder och möjliggöra fri och lika tillgång till kodning och digital utbildning i hela Europa.

Din ideella organisation kan få ett bidrag på 500 Euro (ungefär 5.000 SEK) om ni vill skapa evenemang som uppfyller de här kriterierna:

- Evenemanget syftar till att inspirera och introducera ungdomar i världen av teknologi och kodning.
- Evenemanget är mellan 1 september och 31 oktober 2020.
- Målgruppen är barn och ungdomar mellan 8 och 24 år.
- Deltagandet för dem måste vara gratis.

På grund av Covid-19-pandemin har Meet and Code anpassat sin finansieringsstrategi. Förutom de grundläggande kraven ovan gäller följande regler för detta år:

- Alla evenemangsidéer måste genomföras virtuellt
- Evenemanget måste vara minst 90 minuter. Denna tidsram kan uppfyllas i en session eller kan delas upp i flera sessioner.
-Live-evenemang måste utformas för minst tio deltagare.

Formatet för de virtuella evenemangen kan vara:
- Ett live-evenemang, tex ett webbinarium eller en virtuell kodningsverkstad
- Ett "icke live-evenemang" med obligatorisk deltagarinteraktion, t.ex. en massiv öppen onlinekurs med live FAQ-sessioner.

Läs mera här.

Varför digitala färdigheter är så viktiga?
Snart kommer nio av tio jobb att kräva digital kompetens, enligt "The Digital Skills Gap in Europe" -rapporten från EU-kommissionen 2017. Varje dag presenterar vår alltmer digitala värld nya utmaningar för europeiska företag och samhällen. Av detta skäl är det viktigt att de unga är beredda att omfamna den digitala framtiden.

Digital utbildning har blivit den grund som unga européer kan bygga sin framtid i det moderna samhället. Och det är avgörande att de kan skaffa sig grundläggande digitala färdigheter.

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow