Välj rätt Microsoft-lösning: Office 2021 vs. Microsoft 365 Business Premium

Microsoft erbjuder ett antal produktivitetsverktyg för ideella organisationer. I den här artikeln jämför vi två av dessa verktyg, skrivbordsversionen av Office 2021, samt den molnbaserade Microsoft 365 Business Premium.

Även om vi fokuserar på Office 2021 och Business Premium i den här artikeln, är det värt att notera att TechSoup erbjuder en mängd andra molntjänster från Microsoft så att din organisation kan sätta ihop Microsoft 365- och Office 365-licenserna som passar era behov. Se denna artikel för ytterligare information.

Nedan är en jämförelse av de två typerna av licens samt en tabell över deras egenskaper.
 

Vad är inkluderat?

Den primära skillnaden mellan Office 2021 och Microsoft 365 Business Premium är att Office 2021 är ett engångsköp. Det betyder att det bara är nödvändigt att ladda ner Office-applikationerna (Outlook, Word, Excel och Powerpoint) en gång. Microsoft 365 Business Premium är en prenumerationsplan som innehåller en hel del fler appar samt Access och en rad samarbets- och säkerhetsfunktioner.

Ideella organisationer kan få de första 10 Microsoft 365 Business Premium-licenserna gratis*. Se hur.
 

Ekonomi

En stor skillnad är hur du betalar för dina Microsoft-licenser. Som med de flesta lokala licenser är Office 2021-licensen i princip giltig för alltid (eller tills den är inaktuell, se avsnittet Uppdateringar och säkerhet). Det betyder att du betalar för mjukvaran en gång och sedan kan den användas för alltid. Office 2021-licenser är giltiga per enhet, vilket innebär att varje licens är knuten till motsvarande enhet. Om du tappar bort din enhet är du därför tvungen att återanskaffa programvaran.

Microsoft 365 Business Premium är en prenumerationsplan. Licensen betalas månadsvis eller årligen, vilket gör det möjligt att sprida betalningen över tiden och alltid ha den senaste versionen. Licensen är giltig per användare, vilket innebär att licensen kan nås från vilken enhet som helst. De första 10 licenserna är som sagt gratis för ideella organisationer.
 

Internetåtkomst

Office-paket som förvärvats genom antingen Office 2021 eller Microsoft 365 Business Premium kan användas utan internetåtkomst. För Office 2021 är internetåtkomst endast nödvändig när applikationerna ska laddas ner. Internetåtkomst är inte nödvändigt när du använder själva applikationerna.

Med Microsoft 365 Business Premium får du tillgång till både en webb- och skrivbordsversion av Office-applikationerna. Detta innebär att du kan använda skrivbordsversionerna utan internetåtkomst. Du måste dock vara ansluten till internet minst en gång var 30:e dag för att säkerställa att prenumerationen är giltig. Det finns dock fördelar med att vara uppkopplad mot internet, till exempel kan du använda funktioner för samarbete och lagring av filer i molnet.
 

Uppdateringar och säkerhet

Alla Microsoft-licenser, inkl. Office 2021 måste laddas ner online via organisationens konto hos Microsoft. Säkerhetsuppdateringar ingår i Office 2021, men inte nya funktioner. För att få en uppdaterad version av applikationerna måste du köpa ev nya versioner av programvaran (för närvarande är Office 2021 den senaste). Det finns också en begränsad tidsram inom vilken programvaran stöds. Efter detta kommer Microsoft inte längre att stödja programvaran. Den nuvarande versionen stöds av Microsoft fram till oktober 2026.

Med Microsoft 365 Business Premium får du tillgång till ny funktionalitet och säkerhetsuppdateringar så länge du har en prenumeration på licensen. Microsoft stöder licensen så länge prenumerationen är aktiv.

Microsoft 365 Business Premium har inbyggda avancerade säkerhetsfunktioner. Dessa gör det möjligt att arbeta säkert på vilken enhet som helst genom att skydda mot skadlig programvara och erbjuda ett mer robust cyberskydd. De säkerställer också efterlevnad av dataskyddslagar som GDPR och HIPAA. Dessutom kan du använda dig av uppgraderingar som multifaktorautentisering och meddelandekryptering, vilket minskar risken för säkerhetsintrång.
 

Jämförelse: Microsoft Office 2021 vs. Microsoft 365 Business Premium

Följande tabell ger en översikt över alla funktioner, priser och licenser för Microsoft Office 2021 och Microsoft 365 Business Premium.  

 

Office 2021

Microsoft 365 Business Premium

Beskrivning

Betala en gång för en licens som kan användas för alltid. Licensen fungerar på en dator. Standard- och Professional Plus-utgåvorna är också tillgängliga för Office för Mac.

En fullfjädrad molnlösning som inkluderar skrivbords- och webbapplikationer, OneDrive och Sharepoint-lagring, e-post- och kalendertjänster och uppgraderingar till den senaste versionen av Windows.

Pris

Varierer. Se licensmöjligheter i vårt produktkatalog.

De första 10 licenserna är gratis för betald personal och styrelser. Då motsvarande 5$ per användare per månad.

Licenstyp

Enhetsbaserad; lokalt; engångsköp

Molntjänst, prenumeration per användare

Bäst till

Personal eller volontärer. Donerade licenser mot en administrationsavgift kan användas i vad Microsoft kallar computer labs, t ex datorrum.

Personal och volontärer. Observera att de 10 donerade licenserna måste tilldelas anställd personal eller styrelsemedlemmar. Rabatterade licenser kan tilldelas volontärer.

Antal användare

Inget tak på rabatterade licenser. Donerade computerlabs-licenser har ett tak på 50.

Upp till 300

Office-applikationer (Outlook, Word, Excel och Powerpoint)

Skrivbord

Skrivbord och online

Office-applikationer (Access och Publisher)

N/A

Skrivbord

Internet nödvändigt

Till installation

Nej, men det är nödvändigt att vara ansluten till internet minst en gång var 30:e dag för att säkerställa att prenumerationen är aktiv. Internetåtkomst krävs också för att kunna använda vissa funktioner, till exempel att spara dokument i molnet.

Uppgradera till Windows 10 Enterprise

N/A

Inkluderat

E-post/kalender (Exchange)

N/A

Inkluderat

Fillagring (OneDrive, SharePoint)

N/A

Inkluderat

Kommunikation (Teams)

N/A

Inkluderat

Avancerede säkerhetsfunktioner

N/A

Advanced Threat Protection

Azure Information Protection

Intune for endpoint management of devices and application

Office 365 Advanced Threat Protection for Email

Installation

Kan installeras på en dator

Kan installeras på upp till fem enheter, t.ex. datorer, surfplattor och mobiltelefoner

 

* Microsoft kräver att minst 85 % av organisationernas tilldelade och donerade licenser används aktivt. "Tilldelade licenser" är de licenser som har tilldelats en specifik användare i organisationen. "Aktiv användning" betyder att dessa användare har använt minst en Microsoft molntjänst under de senaste 90 dagarna.

Priserna gäller från 4 april 2022 och kan komma att ändras. Se vårt produktkatalog för gällande priser.
 

Support

Kontakta gärna vår support om du fortfarande är osäker på vilket Office-paket som är det bästa valet för din organisation.

Original artikel av Amy Hopper, TechSoup.org, 9/8 2022

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow