DocuSign Business Pro Edition 1 års Första Abonnemang - Tillgång till Rabatterade Priser

DocuSign-Logo-small.png
SKU: G-49995
Administrationskostnad:
901kr
Donationspartner:
Plattform:
Media:
Beskrivning: 

DocuSign Business Pro Edition är en webbaserad tjänst som låter dig ladda upp och skicka dokument för elektronisk underteckning. DocuSign skickar länkar till undertecknare, som kan lägga till sina underteckningar från praktiskt taget alla Internet-aktiva enheter. Undertecknarna behöver inte ett DocuSign konto för att underteckna dokument. Du och undertecknarna kan se, ladda ner och skriva ut ifyllda dokument när som helst.

Detta erbjudande ger tillgång till en rabatt på mer än 75 procent på en ettårs-prenumeration på DocuSign Business Pro Edition för en användare. Licensen tillåter användaren att skicka upp till 100 dokument per år. När du har begärt detta erbjudande genom TechSoup Sverige, betalar du DocuSign CAD$127.30 direkt för det rabatterade abonnemanget. Se avsnittt Information och Service Kostnader för mer information.

Fördelar för Organisationerna

Du kan använda DocuSign Business Pro Edition för att öka personalens och styrelsens flexibilitet genom att låta handlingar undertecknas på avlägsna orter och vid alla tidpunkter. Använd det för

 • Insamling: bidragsansökningar, medlemskapsförnyelser, företagssponsringskontrakt
 • Personal: policy distribution och bekräftelse, nyanställda, ändrade former
 • Volontär hantering: ansökningar, undantag, händelseloggning
 • Upphandling: leverantöravtal, beställningar, arbetsbeskrivningar
 • Juridiskt: NDAs, licenser, efterlevnad
 • Finans: interna godkännanden, kostnadsrapporter, revision
 • IT: spårning, rapportering av tillbud, tillstånd för underhåll

Stora Möjligheter

  • Val av källor och förvaring: Du kan ladda upp Word -, PDF -, och andra typer av dokument, antingen från din dator eller från file-sharing webbplatser som Box, Dropbox, Google Drive, och OneDrive. Dokumenten lagras i DocuSign-molnet men kan flyttas till dina file-sharing webbplatser.
  • Mallar: Du kan skapa återanvändbara mallar för att spara taggar och fältplacering, arbetsflöde, och andra inställningar.
  • Dokument som bifogas webbplatser: DocuSign PowerForms låter dig skapa undertecknadsbara dokument som du kan bifoga till din hemsida eller säkra portal för att ge undertecknarna on-demand själv-service.
  • Skicka volym: Du kan sända samma dokument till ett stort antal mottagare och spåra vem som svarar.

Kommentarer:

  Avsändare och undertecknare kan ställa kommentarer, frågor och svar inuti dokumenten och meddelas i realtid för nya kommentarer och svar. Kommentarer sparas som en del av transaktionen.
 • DocuSign Betalningar: Du kan ansluta din betalnings-gateway konto med DocuSignför att ta in betalningar vid tidpunkten för undertecknande. För närvarande tillgängliga betalnings-gateway inkluderar Rand, Braintree/PayPal, och Authorize.Net.

Läs mer på DocuSign:s hemsida.

Support

I detta abonnemang ingår DocuSign:s Standard Support Plan.

Välj Noga

Den administrativa avgiften för denna produkt är inte återbetalningsbar, och produkten kan inte bytas.

Hur man får denna produkt

När TechSoup Sverige godkänner din donationsbegäran, skickar vi ett meddelande till din organisations e-postadress med instruktioner för att erhålla och aktiverar denna produkt.

SystemkravSe DocuSign systemkrav.
Rabatterade Priser
Detta erbjudande ger tillgång till ett rabatterat pris på en ett års prenumeration på DocuSign Business Pro Edition. När du har begärt detta erbjudande och betalar TechSoup Sverige administrativa avgift, kan du också använda din organisations kreditkort för att betala CAD$127.30 direkt till DocuSign för rabatterade abonnemang. Rabatten gäller inte för en månatlig faktureringsperiod. Rabatten erbjuds endast för den årliga faktureringsperioden.
Fortsatt tjänst efter ett årEfter att första ettårs-perioden har slutat, kommer DocuSign att automatiskt förnya prenumerationen med samma avgift om du inte väljer att avbryta.
Befintliga AbonnenterBefintliga DocuSign kunder kan inte begära TechSoup Sverige erbjudande till att förnya sina prenumerationer.
Förhandsgranska DocuSign

DocuSign:s startsida har en kort demo video.

Om du har deltagit i ett gratis DocuSign-prov måste du skapa ett nytt konto med en annan e-postadress för att få denna donerade prenumeration. Provkonton kan inte omvandlas till konton som erhållits genom detta erbjudande.

Pris: 901kr