Avis

Avis har särskild rabattsats som bara ges till organisationer för att göra det möjligt för er att göra större samhällsnytta. Rabatterna är tillgängliga för din organistaions anställda, volontärer, medlemmar och förmånstagare, och kan användas både för organisationens samt privat bruk. Rabattsatsen kan variera beroende på plats och tid. Rabatterna för bilutrhyrning är tillgänglig för alla deltagande länder i världen, utom Latinamerika och Sydamerika. Rabatter för Avis minibuss/van-uthyrning finns bara tillgängliga i Tyskland, Österrike och Polen.

TechSoup Sverige behöver godkänna din organisation innan du kan få tillgång till Avis rabatter. Var vänlig och återkom vid ett senare tillfälle.