Cisco Donation Program

Genom sitt program hos Techsoup donerar Cisco första klassens nätverksprodukter till ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser

Ciscos mål är att genom bättre nätverkslösningar och användande av internetlösningar stärka samhällen. Cisco menar att tekniken gör det möjligt för ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser att förbättra sin verksamhet och utvidga deras räckvidd.

För ytterligare information om Cisco världsomspännande donationsprogram, se Ciscos FAQ. För ytterligare information om Ciscos program för samhällsansvar och filantropi se Cisco Community Investment. Du kanske också vill besöka sida för användbara länkar för Ciscodonationer.