Microsoft Discount

Browse Products

Microsoft Software Discount-programmet på TechSoup Sverige ger tillgång till ett brett utbud av programvara för ideella organisationer, stiftelser, registrerade trossamfund och folkbibliotek.

Vilka versioner av Microsoft-programvara finns tillgängliga?

Namnen på produkter i Microsoft-programmet innehåller inte versionsnummer. När du köper en produkt kan du välja att ladda ner den aktuella versionen av programvaran eller den tidigare versionen. Du kan ta reda på vilken version som är den aktuella på sidan aktuella versioner av Microsoft-produkter. Dessutom kan du ladda ner programvaran på vilket som helst språk som är tillgängligt.

Behörighet och begränsningar

Läs sidan om behörighet och begränsningar för att granska din organisations berättigande att delta i detta program.

När du begär rabatterade Microsoft-produkter kommer du att bli ombedd att registrera dig på Microsofts nonprofit portal. Sedan använder du portalen för att skicka TechSoup Sverige ett certifikat som validerar din organisation som kvalificerad för rabatter. Varje certifikat varar ett år.

Organisationer som är berättigade kan begära så många rabatterade produkter som de behöver.

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow