Microsoft tror på att teknik kan göra fantastiska saker. Det är därför Microsoft stödjer tusentals organisationer som din runt om i värden för att hjälpa var och en nå sina mål. Din organisation är kanske en liten organisation som tjänar ett lokalområde, eller en global icke-statlig organisation (NGO) som tjänar miljontals människor. Oavsett vilket vill Microsoft stödja er genom mjukvarudonationer, utbildning och resurser.

Ni kan få donerade programvaror från Microsoft som Windows, Office och hundratals andra produkter till din NGO via TechSoup Sverige. TechSoup Sverige tar ut en administrationsavgift för varje donerad produkt. Denna avgift stödjer hanteringen av dette donationsprogram samt ytterligare tjänster för organisationer som din. 

Vilka versioner av Microsofts programvaror finns tillgängliga?

Namnen på tillgängliga Microsoftprodukter inkluderar inte versionsnummer. När du får en produkt kan du välja att ladda ner den aktuella versionen  av programvaran eller den tidigare versionen. Du kan se vilken version som är den aktuella på sidan Current Versions of Microsoft Products. Du kan även ladda ner programvaran på alla tillgängliga språk.

Behörighet och restriktioner

Microsoft förser ideella organisationer med en maximal tilldelning av produktdonationer som kan beställas. Efter 4. april 2022 kommer mjukvarudonationer från Microsoft inte längre vara tillgängliga. Vid den tidpunkten kommer organisationer fortfarande kunna beställa rabatterade produkter och molntjänster från Microsoft via TechSoup Sverige.

Gå till sidan Microsoft eligibility guidelines för att granska din organisations behörighet till detta program

Licensiering

Microsoftprodukter som erbjuds via TechSoup Sverige är  permanent licensierade produkter. När du beställer en permanent licensierad donerad eller rabatterad permanent licensierad produkt genom TechSoup Sverige beställer du licensen, inte själva produkten. 

För att erhålla permanent licensierade produkter utan Software Asssurance använder du Microsoft 365 admin center. För att erhålla permanent licensierade produkter med Software Assurance använder du Volume Licensing Service Center (VLSC).

Lär hur du laddar ner och administrerar dessa produkter.

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow