Symantec Desktop Donation Program

Symantecs donationsprogram hos TechSoup innehåller Symantec Enterprise och Symantec Norton-produkter till godkända organisationer i Sverige 

Du kan använda Symantec Enterprise för att stärka säkerheten i en miljö med många uppkopplade enheter. Symantecs donationer innehåller lösningar för små mellanstora och stora organisationer

Symantec Nortons produkter används för att stärka säkerheten och prestandas bland enkilda en heter som inte är en del av en centralt hanterad systemmiljö.

 

Regler och begränsningar 

Varje godkänd organisation kan få 1 Norton Security license under ett år (räknas 1 juli till 30 juni).
Varje godkänd organisation kan få upp till 2 produkter av Symantec Enterprise under ett år (räknas 1 juli till 30 juni). Upp till 100 licenser kan fås för varje Symantec Enterprise-produkt.

Läs sidan Symantec desktop kriterier för att se om din organisation uppfyller kraven för att få tillgång till detta program.