Tableaus donationsprogram hos Techsoup erbjuder programvara för dataanalys och -visualisering till ideella organiationer och stiftelser.

Med grundläggande kunskaper kan du använda Tableau till att producera och dela den data ni samlar in åskådliggjord på ett lättbegripligt sätt.

 

Godkännandekriterier

Om din organisation är godkänd kan ni få upp till fem donerade produkter per år (räknas 1 juli till 30 juni).

Läs sidan godkännandekriterier för att ta reda på din organisation kan godkännas för donationer från Tableau.

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow