Få säkerhetskopierings- och återställningsprodukter med hög kapacitet till din ideella förening, välgörenhetsorganisation, eller bibliotek genom Veritas for Nonprofits. TechSoup Sverige.

Dataförluster inträffar. Oavsett om det är den mänskliga faktorn, skadliga attacker eller en katastrofal olyckshändelse som gjort din data oåtkomlig, så blir återställningsprocessen en snabb och enkel uppgift med en lösning för säkerhetskopiering.

Veritas tillhandahåller en allt-i-ett-lösning för din organisations rutiner för data-backup och återställning. Med Veritas kan du implementera snabba svarsåtgärder som

  • förenklar säkerhetskopieringenoch ger ett frekvent och kontinuerligt dataskydd.
  • Spåra data och backup från en enda infopanel
  • Återställ ett helt system eller individuella enheter, oavsett var datan finns lagrad(på anläggningen, virtuellt, eller i molnet)
  • Lagra säkerhetskopior i fysiska eller virtuella system, eller i molntjänster som bland andra Amazon Web Services och Microsoft Azure
  • Sänk din totala ägandekostnad (TCO) med allomfattande deduplisering till molnet

För ideella organisationer finns två alternativ tillgängliga.

  • Veritas backup: för mindre organisationer som endast använder en server och minimalt med applikationer för datahantering
  • Veritas Backup Exec: för större organisationer eller för dem som behöver mer avancerade funktioner, t.ex. inline-deduplicering, omedelbar molnåterställning med Azure och verktyg för total ägandekostnad(TCO)

Kvalificering och restriktioner

Om din organisation kvalificerar sig kan den erhålla en licens per produkt och skatteår (1 juli till 30 juni).

Gå till sidan Kvalificering och restriktioner för att se om din organisation kvalificerar sig för att delta i det här programmet.

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow