NortonLifeLock Donation Program

Browse Products

NortonLifeLocks donationsprogram hos TechSoup innehåller NortonLifeLock-produkter till godkända organisationer i Sverige

NortonLifeLock donationer innehåller lösningar för små mellanstora och stora organisationer. NortonLifeLocks produkter används för att stärka säkerheten och prestandas bland enkilda en heter som inte är en del av en centralt hanterad systemmiljö.

Regler och begränsningar

Varje godkänd organisation kan få 1 Norton Security license under ett år (räknas 1 juli till 30 juni).

Läs sidan NortonLifeLock kriterier för att se om din organisation uppfyller kraven för att få tillgång till detta program.