Denna sida beskriver vilka typer av organisationer som är berättigade till Microsoftdonationer genom TechSoup Sverige samt beställningsfrekvenser och kvoter per organisation.

Organisationstyper som är berättigade till Microsoftdonationer

Microsofts donationer är tillgängliga för ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser i Sverige. Vissa typer av ideella organisationer är inte berättigade, såsom skolor, politiska organisationer, sjukvård, privata stiftelser och icke-offentliga bibliotek.

Särskilda regler för offentlig bibliotek

Offentliga bibliotek kan begära Microsoftdonationer genom TechSoup Sverige för offentlig tillgång till datorer. Den donerade programvaran är endast tillgänglig för användning på allmänhetens datorer eller datorer som används direkt i förvaltningen av allmänhetens tillgång datorer. Donerade programvaran får inte användas för användning för bibliotekets administration, kontorsändamål eller andra ändamål såsom katalogisering eller bokföring.

Deltagande biblioteken måste också göra sina samlingar och bastjänster tillgängliga för befolkningen i deras tjänsteområde utan avgifter till enskilda användare (med undantag tillfälliga avgifter som förseningsavgifter). Om de så önskar, kan biblioteken ta ut avgifter för användare utanför tjänsteområdet, och de kan erbjuda produkter och tjänster (utöver grundläggande tjänster) till allmänheten i stort, med eller utan individuella avgifter.

Kvantitet och frekvens av Microsoftdonationer

Microsoft erbjuder ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser och bibliotek en tilldelning av donerad programvara som kan begäras inom en tvåårsperiod. Din organisationens första donationsbegäran efter 27 jul 2016 markerar början av din återkommande tvååriga cykel. Inom en tvåårsperiod får varje berättigad organisation ideella eller offentliga bibliotek begära:

Produkter från upp till 10 titelgrupper

För titelgrupper som innehåller desktopprogram, serverprogram som använder sig av servercorebaserad licensiering eller licence-onlyprodukter (som exempelvis CALs) är maxtaket 50 per titelgrupp

För serverprodukter som inte använder sig av servercorebaserad licensiering är maxtaket fem produkter, oavsett titelgrupp. 

Efter två år börjar en ny cykel, och tilldelningen återställs.

I avsnitten nedan förklarar vad titelngrupper är och hur den maximala kvoten per tvåårig cykel.

Om Titelgrupper

En titel består av alla produkter som betjänar i huvudsak samma ändamål. Till exempel alla Windowsoperativsystem produkter är i en titelgrupp, inklusive Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows 7 Professional och Windows 7 Enterprise på alla språk och i både 32-bitars och 64-bitarsversioner.

En produkt i titelgruppen visas nära toppen på respektive produkts beställningsida.

Klicka här för att se listan över Microsofts titelgrupper.

Om max 10 titelgrupper

En organisation kan begära produkter från högst 10 titelgrupper. Till exempel, om en organisation som begär Office Professional Plus, Visio, Windows Server och Windows Server klientåtkomstlicenser, kommer det att ha begärt fyra av de tilldelade 10 titelgrupperna.

Om maximalt antal licenser inom en titelgrupp

En organisation kan begära högst 50 licenser per titelgrupp inom en tvåårsperiod för applikationer som körs på en enskild dator (till exempel en stationär eller bärbar dator) och klientåtkomstlicenser (CAL), licenserförvaltning, och andra licenser som ger för anslutning till eller förvaltning av ett serverprogram.

Det maximala antalet licenser gäller kombinationen av alla produkter inom titelgruppen. Till exempel, om en organisation som begär 10 Office Professional Plus produkter på engelska, 10 på spanska, 10 franska och 10 Office för Mac, kommer den att ha begärt 40 produkter från Office Suite titelgruppen och kommer att ha 10 licenser tillgängliga att begära inom denna titelgruppen.

Tilldelningen av 50 licenser ger vanligtvis en organisation rätt att installera en viss typ av produkt på upp till 50 datorer. Men organisationer som kör flera Windows-operativsystem på en enda dator i allmänhet kan endast installera så många fall av den produkt som de har tillstånd till, se volymlicensavtal och produktutveckling användningsrättigheter.

Eftersom det finns en maxgräns på högst fem serverprodukter över två år, gäller denna maxgräns om 50 licenser inte servrar.

Om maximal tilldelning av serverprodukter

En organisation kan begära högst fem serverprodukter helt och hållet inom en tvåårsperiod. Serverprodukter kan vara i en enda titelgrupp, eller de kan vara i upp till 5 titelgrupper, så länge sammanlagt högst 10 titelgrupper inte överskrids under två år.

Till exempel kan en organisation begära något av följande:

Fem produkter i Windows Server titelgrupp
En produkt i Windows Server titelgrupp, två produkter i Exchange Server titelgruppen och en produkt i Small Business Server Premium titelgrupp
Tre produkter i Small Business Server Premium titelgrupp och två produkter i SQL Server titelgrupp
Vissa servrar kräver licenser eller klientåtkomstlicenser (CAL) för att arbeta med sitt datornätverk och klientåtkomstlicenser är separata objekt och är i titelngruppen med en 50 licens max.

Om tvåårscykeln

Organisationens cykel för donationer från Microsoft börjar när din organisation ställer sin första begäran om donerade Microsoft-produkter. Om din organisation fick en donation före den 26 juli 2011, nollställs cykeln och en ny cykel påbörjas i och med din första donation efter den 26 juli 2011. Din organisations cykel löper över två år från startdatum och kommer därefter omedelbart nollställas, och en ny cykel inleds, och så vidare. Exempelvis, om en organisations första cykel startade den 12 oktober 2011, kommer den nya cykeln att börja den 12 oktober 2013, då organisationen får en ny tilldelning.

Microsoft Donation Centre

Registrerade organisationer kan kontrollera på Microsofts sida Donation Centre för att se datum för deras två-årscykel och hur mycket av deras totala tilldelning som fortfarande är tillgänglig för dem (du måste vara inloggad för att kunna se denna sida). Denna sida är åtkomlig via en länk på sidan “mina ärenden”. (Om det inte finns någon sådan länk på sidan “Mina ärenden”, har organisationen inte rätt till Microsofts donationer genom TechSoup Sverige.)

Exempel

Följande exempel kan hjälpa till att förklara hur de olika kvoterna fungerar tillsammans.

Organisation A

Organisation A har begärt 10 Office Professional Plus produkter på engelska, 10 på spanska, 10 franska och 10 Office för Mac. De begärde också 10 Windows 7-licenser på engelska, 10 Windows 7-licenser på spanska och 10 Windows Vista licenser på franska.

De har begärt 2 av 10 titelgrupper och kan begära från 8 ytterligare.

I Office Suite titelgrupp har de begärt 40 licenser och kan begära upp till 10 fler.

I Windows operativsystem titelgruppen har de begärt 30 licenser och kan begära upp till 20 fler.

Organisation B

Organisation B har begärt ett Project Server, 29 Project Server CAL, 10 Project Professional, 20 Project Standard.

De har begärt 3 av 10 titelgrupper och kan begära från 7 till.

I Project Server CAL titelgruppen, begärde de 29 licenser och kan begära upp till 21 fler.

I titelgruppen projektet Desktop, har de beställt 30 produkter (10 Project Professional och 20 Project Standard) och begära upp till 20 fler.

De har begärt en serverprodukt och kan begära upp till ytterligare fyra.

Organisation C

Organisation C har begärt 50 Office Professional Plus produkter, 1 Windows Server 2008 Enterprise Edition, en Exchange Server 2010 Standard Edition, 50 Core CAL Suites och 15 Windows Remote Desktop Services user-CAL.

De har begärt 5 av 10 titelgrupper och kan begära från 5 till.

I Office Suite och Core CAL Suite grupper titel, har de begärt 50 licenser och kan inte begära mer.

I Windows Terminal Services CAL titelgruppen, de har begärt 15 licenser och kan begära upp till 35 till.

De har begärt två serverprodukter och kan begära att upp till tre till

Organisation D

Organisation D har begärt 4 Windows Server produkter och 50 Windows CAL Server. De begärde också en System Center Essentials server, 4 System Center Essentials server management sviter licens, och 50 System Center Essentials klienthanteringslicenser.

De har begärt 5 av 10 titelgrupper och kan begära från 5 till.

De har begärt att maximal tilldelning av licenser från dessa titelgrupper: Windows Server CAL och System Center Client Management Suite.

I System Center Essentials Server ML Suite titelgruppen, begärde de 4 licenssviter. De kunde tekniskt sett begära upp till 44 extra licenssviter, men de har bara 4 servrar som ska hanteras.

De har begärt det maximala servern tilldelning (fyra Windows-servrar och en System Center Essentials server).

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow