Kriterier

TechSoup Sverige godkänner alla ideella organisationer och stiftelser som möter kriterierna nedan. Därefter är reglerna olika för respektive donationspartner.

Godkända organisationer:

  • Ideella organisationer kan godkännas då ni skickat in ert senaste justerade årsmötesprotokoll. Om ni är nystartade behöver vi ett justerat protokoll från ert konstituerande möte.
  • Stiftelser kan godkännas då ni skickat in er senaste justerade årsredovisning.

När vi har fått in dessa dokument får du ett e-postmeddelande som meddelar om din organisation har blivit godkänd, normalt inom fem till tio arbetsdagar. Om du har ansökt om Microsofts molntjänster blir du kontaktad av dem. Om du har ansökt om ett TechSoup-konto får du ett meddelande från oss om vilka donationspartners din organisation är berättigad till donationer från.

Här nedan hittar du regler, kriterier och begränsningar för våra olika donationspartners: