Ta reda på

TechSoup Sverige
2020-9-16
Du hittade kanske TechSoup när din organisation ville använda molntjänster som Office 365, behövde Zoom för videokonferenser eller när ni ville promovera era aktiviteter med Google Ad Grants. Våra mest populära produkter är ofta det sätt som organ...
TechSoup Sverige
2020-9-14
På TechSoup hjälper vi organisationer att få de bästa priserna på bästa digitala tjänsterna. Men för många är det en utmaning att implementera de verktyg vi ger tillgång till. Hur använder du tex bäst Google AdGrants? Hur kommer du igång med Micro...
TechSoup Sverige
2020-6-17
Föreställ dig en värld där alla unga europeiska medborgare har digitala färdigheter för att forma sin egen framtid. Meet and Code drivs av denna vision och implementeras med tron ​​att det kan hända om olika grupper arbetar tillsammans.Vi hjälper ...
TechSoup Admin
2019-11-22
1. Du ansöker om konto på TechSoup.se Se till att du är behörig inom din organisation för vara beställare och samla in uppgifter om föreningens ekonomiska omsättning, organisationsnummer. Du behöver de här uppgifterna för att få din ansökan godkän...