DocuSign Standard Edition

Donationspartner.: 
Språk: 
Media: 
Plattform: 
Product ID: 
G-49994
Administrationsavgift: 
787kr

Beskrivning.

DocuSign Standard Edition är en webbaserad tjänst som låter dig ladda upp och skicka dokument för elektronisk underskrift. DocuSign skickar länkar till undertecknare, som kan lägga till sina underteckningar från praktiskt taget alla Internet-aktiva enheter. Undertecknarna behöver inte ett DocuSign konto för att underteckna dokument. Du och undertecknarna kan se, ladda ner och skriva ut ifyllda dokument när som helst.

Detta erbjudande gäller en livstidsprenumeration på DocuSign Standard Edition för en användare. Licensen tillåter användaren att skicka upp till 100 dokument per år. För mera information se abonnemangsdetaljer.

Fördelar för Organisationerna

Du kan använda DocuSign Standard Edition för att öka personalens och styrelsens flexibilitet genom att låta handlingar undertecknas på oavsett plats och tidpunkt. Använd det för:

 • Insamling: bidragsansökningar, medlemskapsförnyelser, företagssponsringskontrakt
 • Personal: policydistribution och bekräftelse, anställskontrakt, ändrade anställningsformer
 • Volontärhantering: ansökningar, undantag, händelseloggning
 • Upphandling: leverantöravtal, beställningar, arbetsbeskrivningar
 • Juridiskt: Sekretessavtal, licenser, efterlevnad
 • Finans: interna godkännanden, kostnadsrapporter, revision
 • IT: spårning, rapportering av incidenter, tillstånd för underhåll

Stora Möjligheter

 • Val av källor och förvaring: Du kan ladda upp Word -, PDF -, och andra typer av dokument, antingen från din dator eller från fildelningstjänster som Box, Dropbox, Google Drive, och OneDrive. Dokumenten lagras i DocuSign-molnet men kan flyttas till dina fildelningstjänster.
 • Mobil åtkomst: Med DocuSign:s mobila app kan du skapa och skicka dokument från smartphones och surfplattor. Du kan underteckna dem med appen eller i en mobil webbläsare.
 • - Taggar: Du kan placera taggar i dina dokument för att visa var lägga till signaturer, initialer, namn, titel, företagsnamn, och annan relevant information.
 • Mallar: Du kan skapa återanvändbara mallar för att spara taggar och fältplacering, arbetsflöde, och andra inställningar.
 • Status och rapporter: En instrumentpanel visar dokumentens status. Du kan se rapporter på dokument, mottagare, och generell konto-aktivitet.
 • Kommentarer: Avsändare och undertecknare kan ställa kommentarer, frågor och svar inuti dokumenten och meddelas i realtid för nya kommentarer och svar. Kommentarer sparas som en del av transaktionen

Läs mer på DocuSign:s hemsida.

Support

I detta abonnemang ingår DocuSign:s Standard Support Plan.

Välj Noga

Den administrativa avgiften för denna produkt är inte återbetalningsbar, och produkten kan inte bytas.

Hur man får denna produkt

När TechSoup Sverige godkänner din donationsbegäran, skickar vi ett meddelande till din organisations e-postadress med instruktioner för att erhålla och aktiverar denna produkt.

Systemkrav Se DocuSign systemkrav.
Beständig Licens Denna donation ger en livstidslicens. Den varken förfaller eller behöver förnyas.
Befintliga Abonnenter Befintliga DocuSign kunder kan inte begära TechSoup Sverige erbjudande till att förnya sina prenumerationer.
Förhandsgranska DocuSign

DocuSign:s startsida har en kort demovideo.

Om du har deltagit i ett gratis DocuSign-prov måste du skapa ett nytt konto med en annan e-postadress för att få denna donerade prenumeration. Provkonton kan inte omvandlas till konton som erhållits genom detta erbjudande.

Ett kreditkort Krävs Organisationerna är skyldiga att tillhandahålla kreditkortsinformation när de registrerar för DocuSign.

Systemkrav

System Requirements See DocuSign system requirements.
Perpetual License This donation provides a perpetual license. It does not expire or need to be renewed.
Existing Subscribers Existing DocuSign customers may not request the TechSoup offer to renew their subscriptions.
Previewing DocuSign DocuSign's home page features a short demo video.
If you've participated in a free DocuSign trial, you'll need to create a new account using a different email address to receive this donated subscription. Trial accounts cannot be converted to accounts obtained through this offer.
Credit Card Required Organizations will be required to provide credit card information when signing up for DocuSign.

Features

Restriktioner

Product restrictions can be found under the Eligibility Guidelines for Docusign Donation Program page.

Få denna produkt

 

Beskrivning.

DocuSign Standard Edition är en webbaserad tjänst som låter dig ladda upp och skicka dokument för elektronisk underskrift. DocuSign skickar länkar till undertecknare, som kan lägga till sina underteckningar från praktiskt taget alla Internet-aktiva enheter. Undertecknarna behöver inte ett DocuSign konto för att underteckna dokument. Du och undertecknarna kan se, ladda ner och skriva ut ifyllda dokument när som helst.

Detta erbjudande gäller en livstidsprenumeration på DocuSign Standard Edition för en användare. Licensen tillåter användaren att skicka upp till 100 dokument per år. För mera information se abonnemangsdetaljer.

Fördelar för Organisationerna

Du kan använda DocuSign Standard Edition för att öka personalens och styrelsens flexibilitet genom att låta handlingar undertecknas på oavsett plats och tidpunkt. Använd det för:

 • Insamling: bidragsansökningar, medlemskapsförnyelser, företagssponsringskontrakt
 • Personal: policydistribution och bekräftelse, anställskontrakt, ändrade anställningsformer
 • Volontärhantering: ansökningar, undantag, händelseloggning
 • Upphandling: leverantöravtal, beställningar, arbetsbeskrivningar
 • Juridiskt: Sekretessavtal, licenser, efterlevnad
 • Finans: interna godkännanden, kostnadsrapporter, revision
 • IT: spårning, rapportering av incidenter, tillstånd för underhåll

Stora Möjligheter

 • Val av källor och förvaring: Du kan ladda upp Word -, PDF -, och andra typer av dokument, antingen från din dator eller från fildelningstjänster som Box, Dropbox, Google Drive, och OneDrive. Dokumenten lagras i DocuSign-molnet men kan flyttas till dina fildelningstjänster.
 • Mobil åtkomst: Med DocuSign:s mobila app kan du skapa och skicka dokument från smartphones och surfplattor. Du kan underteckna dem med appen eller i en mobil webbläsare.
 • - Taggar: Du kan placera taggar i dina dokument för att visa var lägga till signaturer, initialer, namn, titel, företagsnamn, och annan relevant information.
 • Mallar: Du kan skapa återanvändbara mallar för att spara taggar och fältplacering, arbetsflöde, och andra inställningar.
 • Status och rapporter: En instrumentpanel visar dokumentens status. Du kan se rapporter på dokument, mottagare, och generell konto-aktivitet.
 • Kommentarer: Avsändare och undertecknare kan ställa kommentarer, frågor och svar inuti dokumenten och meddelas i realtid för nya kommentarer och svar. Kommentarer sparas som en del av transaktionen

Läs mer på DocuSign:s hemsida.

Support

I detta abonnemang ingår DocuSign:s Standard Support Plan.

Välj Noga

Den administrativa avgiften för denna produkt är inte återbetalningsbar, och produkten kan inte bytas.

Hur man får denna produkt

När TechSoup Sverige godkänner din donationsbegäran, skickar vi ett meddelande till din organisations e-postadress med instruktioner för att erhålla och aktiverar denna produkt.

Systemkrav Se DocuSign systemkrav.
Beständig Licens Denna donation ger en livstidslicens. Den varken förfaller eller behöver förnyas.
Befintliga Abonnenter Befintliga DocuSign kunder kan inte begära TechSoup Sverige erbjudande till att förnya sina prenumerationer.
Förhandsgranska DocuSign

DocuSign:s startsida har en kort demovideo.

Om du har deltagit i ett gratis DocuSign-prov måste du skapa ett nytt konto med en annan e-postadress för att få denna donerade prenumeration. Provkonton kan inte omvandlas till konton som erhållits genom detta erbjudande.

Ett kreditkort Krävs Organisationerna är skyldiga att tillhandahålla kreditkortsinformation när de registrerar för DocuSign.

Systemkrav

System Requirements See DocuSign system requirements.
Perpetual License This donation provides a perpetual license. It does not expire or need to be renewed.
Existing Subscribers Existing DocuSign customers may not request the TechSoup offer to renew their subscriptions.
Previewing DocuSign DocuSign's home page features a short demo video.
If you've participated in a free DocuSign trial, you'll need to create a new account using a different email address to receive this donated subscription. Trial accounts cannot be converted to accounts obtained through this offer.
Credit Card Required Organizations will be required to provide credit card information when signing up for DocuSign.

Features

Restriktioner

Product restrictions can be found under the Eligibility Guidelines for Docusign Donation Program page.

Få denna produkt