DocuSign Business Pro Edition, 1-Year Initial Subscription – Access to Discounted Rates

Donationspartner.: 
Språk: 
Media: 
Plattform: 
Product ID: 
G-49995
Administrationsavgift: 
787kr

Beskrivning.

DocuSign Business Pro Edition är en webbaserad tjänst som låter dig ladda upp och skicka dokument för elektronisk underteckning. DocuSign skickar länkar till undertecknare, som kan lägga till sina underteckningar från praktiskt taget alla Internet-aktiva enheter. Undertecknarna behöver inte ett DocuSign konto för att underteckna dokument. Du och undertecknarna kan se, ladda ner och skriva ut ifyllda dokument när som helst.

Detta erbjudande ger tillgång till en rabatt på mer än 75 procent på en ettårs-prenumeration på DocuSign Business Pro Edition för en användare. Licensen tillåter användaren att skicka upp till 100 dokument per år. När du har begärt detta erbjudande genom TechSoup Sverige, betalar du DocuSign CAD$127.30 direkt för det rabatterade abonnemanget. Se avsnittt Information och Rabatterade Priser för mer information.

Fördelar för Organisationerna

Du kan använda DocuSign Business Pro Edition för att öka personalens och styrelsens flexibilitet genom att låta handlingar undertecknas på avlägsna orter och vid alla tidpunkter. Använd det för

 • Insamling: bidragsansökningar, medlemskapsförnyelser, företagssponsringskontrakt
 • Personal: policy distribution och bekräftelse, nyanställda, ändrade former
 • Volontär hantering: ansökningar, undantag, händelseloggning
 • Upphandling: leverantöravtal, beställningar, arbetsbeskrivningar
 • Juridiskt: NDAs, licenser, efterlevnad
 • Finans: interna godkännanden, kostnadsrapporter, revision
 • IT: spårning, rapportering av tillbud, tillstånd för underhåll

Stora Möjligheter

 • Val av källor och förvaring: Du kan ladda upp Word -, PDF -, och andra typer av dokument, antingen från din dator eller från file-sharing webbplatser som Box, Dropbox, Google Drive, och OneDrive. Dokumenten lagras i DocuSign-molnet men kan flyttas till dina file-sharing webbplatser.
 • Mallar: Du kan skapa återanvändbara mallar för att spara taggar och fältplacering, arbetsflöde, och andra inställningar.
 • Dokument som bifogas webbplatser: DocuSign PowerForms låter dig skapa undertecknadsbara dokument som du kan bifoga till din hemsida eller säkra portal för att ge undertecknarna on-demand själv-service.
 • Skicka volym: Du kan sända samma dokument till ett stort antal mottagare och spåra vem som svarar.

Kommentarer:

 • Avsändare och undertecknare kan ställa kommentarer, frågor och svar inuti dokumenten och meddelas i realtid för nya kommentarer och svar. Kommentarer sparas som en del av transaktionen.
 • DocuSign Betalningar: Du kan ansluta din betalnings-gateway konto med DocuSignför att ta in betalningar vid tidpunkten för undertecknande. För närvarande tillgängliga betalnings-gateway inkluderar Rand, Braintree/PayPal, och Authorize.Net.

Läs mer på DocuSign:s hemsida.

Support

I detta abonnemang ingår DocuSign:s Standard Support Plan.

Välj Noga

Den administrativa avgiften för denna produkt är inte återbetalningsbar, och produkten kan inte bytas.

Hur man får denna produkt

När TechSoup Sverige godkänner din donationsbegäran, skickar vi ett meddelande till din organisations e-postadress med instruktioner för att erhålla och aktiverar denna produkt.

Systemkrav Se DocuSign systemkrav.
Rabatterade Priser Detta erbjudande ger tillgång till ett rabatterat pris på en ett års prenumeration på DocuSign Business Pro Edition. När du har begärt detta erbjudande och betalar TechSoup Sverige administrativa avgift, kan du också använda din organisations kreditkort för att betala CAD$127.30 direkt till DocuSign för rabatterade abonnemang. Rabatten gäller inte för en månatlig faktureringsperiod. Rabatten erbjuds endast för den årliga faktureringsperioden.
Fortsatt tjänst efter ett år Efter att första ettårs-perioden har slutat, kommer DocuSign att automatiskt förnya prenumerationen med samma avgift om du inte väljer att avbryta.
Befintliga Abonnenter Befintliga DocuSign kunder kan inte begära TechSoup Sverige erbjudande till att förnya sina prenumerationer.
Förhandsgranska DocuSign DocuSign:s startsida har en kort demo video.

 

Om du har deltagit i ett gratis DocuSign-prov måste du skapa ett nytt konto med en annan e-postadress för att få denna donerade prenumeration. Provkonton kan inte omvandlas till konton som erhållits genom detta erbjudande.

Systemkrav

System Requirements See DocuSign system requirements.
Discounted Rates This offer provides access to a discounted rate on a one-year subscription to DocuSign Business Pro Edition. After you request this offer and pay TechSoup administrative fee, you'll also use your organization's credit card to pay $99.84 USD directly to DocuSign for the discounted subscription.
Continuing Service After One Year After the initial one-year period ends, DocuSign will automatically renew the subscription at the same rate unless you choose to cancel.
Existing Subscribers Existing DocuSign customers may not request the TechSoup offer to renew their subscriptions.
Previewing DocuSign DocuSign's home page features a short demo video.
If you've participated in a free DocuSign trial, you'll need to create a new account using a different email address to receive this donated subscription. Trial accounts cannot be converted to accounts obtained through this offer.

Features

Restriktioner

Product restrictions can be found under the Eligibility Guidelines for Docusign Donation Program page.

Få denna produkt

 

Beskrivning.

DocuSign Business Pro Edition är en webbaserad tjänst som låter dig ladda upp och skicka dokument för elektronisk underteckning. DocuSign skickar länkar till undertecknare, som kan lägga till sina underteckningar från praktiskt taget alla Internet-aktiva enheter. Undertecknarna behöver inte ett DocuSign konto för att underteckna dokument. Du och undertecknarna kan se, ladda ner och skriva ut ifyllda dokument när som helst.

Detta erbjudande ger tillgång till en rabatt på mer än 75 procent på en ettårs-prenumeration på DocuSign Business Pro Edition för en användare. Licensen tillåter användaren att skicka upp till 100 dokument per år. När du har begärt detta erbjudande genom TechSoup Sverige, betalar du DocuSign CAD$127.30 direkt för det rabatterade abonnemanget. Se avsnittt Information och Rabatterade Priser för mer information.

Fördelar för Organisationerna

Du kan använda DocuSign Business Pro Edition för att öka personalens och styrelsens flexibilitet genom att låta handlingar undertecknas på avlägsna orter och vid alla tidpunkter. Använd det för

 • Insamling: bidragsansökningar, medlemskapsförnyelser, företagssponsringskontrakt
 • Personal: policy distribution och bekräftelse, nyanställda, ändrade former
 • Volontär hantering: ansökningar, undantag, händelseloggning
 • Upphandling: leverantöravtal, beställningar, arbetsbeskrivningar
 • Juridiskt: NDAs, licenser, efterlevnad
 • Finans: interna godkännanden, kostnadsrapporter, revision
 • IT: spårning, rapportering av tillbud, tillstånd för underhåll

Stora Möjligheter

 • Val av källor och förvaring: Du kan ladda upp Word -, PDF -, och andra typer av dokument, antingen från din dator eller från file-sharing webbplatser som Box, Dropbox, Google Drive, och OneDrive. Dokumenten lagras i DocuSign-molnet men kan flyttas till dina file-sharing webbplatser.
 • Mallar: Du kan skapa återanvändbara mallar för att spara taggar och fältplacering, arbetsflöde, och andra inställningar.
 • Dokument som bifogas webbplatser: DocuSign PowerForms låter dig skapa undertecknadsbara dokument som du kan bifoga till din hemsida eller säkra portal för att ge undertecknarna on-demand själv-service.
 • Skicka volym: Du kan sända samma dokument till ett stort antal mottagare och spåra vem som svarar.

Kommentarer:

 • Avsändare och undertecknare kan ställa kommentarer, frågor och svar inuti dokumenten och meddelas i realtid för nya kommentarer och svar. Kommentarer sparas som en del av transaktionen.
 • DocuSign Betalningar: Du kan ansluta din betalnings-gateway konto med DocuSignför att ta in betalningar vid tidpunkten för undertecknande. För närvarande tillgängliga betalnings-gateway inkluderar Rand, Braintree/PayPal, och Authorize.Net.

Läs mer på DocuSign:s hemsida.

Support

I detta abonnemang ingår DocuSign:s Standard Support Plan.

Välj Noga

Den administrativa avgiften för denna produkt är inte återbetalningsbar, och produkten kan inte bytas.

Hur man får denna produkt

När TechSoup Sverige godkänner din donationsbegäran, skickar vi ett meddelande till din organisations e-postadress med instruktioner för att erhålla och aktiverar denna produkt.

Systemkrav Se DocuSign systemkrav.
Rabatterade Priser Detta erbjudande ger tillgång till ett rabatterat pris på en ett års prenumeration på DocuSign Business Pro Edition. När du har begärt detta erbjudande och betalar TechSoup Sverige administrativa avgift, kan du också använda din organisations kreditkort för att betala CAD$127.30 direkt till DocuSign för rabatterade abonnemang. Rabatten gäller inte för en månatlig faktureringsperiod. Rabatten erbjuds endast för den årliga faktureringsperioden.
Fortsatt tjänst efter ett år Efter att första ettårs-perioden har slutat, kommer DocuSign att automatiskt förnya prenumerationen med samma avgift om du inte väljer att avbryta.
Befintliga Abonnenter Befintliga DocuSign kunder kan inte begära TechSoup Sverige erbjudande till att förnya sina prenumerationer.
Förhandsgranska DocuSign DocuSign:s startsida har en kort demo video.

 

Om du har deltagit i ett gratis DocuSign-prov måste du skapa ett nytt konto med en annan e-postadress för att få denna donerade prenumeration. Provkonton kan inte omvandlas till konton som erhållits genom detta erbjudande.

Systemkrav

System Requirements See DocuSign system requirements.
Discounted Rates This offer provides access to a discounted rate on a one-year subscription to DocuSign Business Pro Edition. After you request this offer and pay TechSoup administrative fee, you'll also use your organization's credit card to pay $99.84 USD directly to DocuSign for the discounted subscription.
Continuing Service After One Year After the initial one-year period ends, DocuSign will automatically renew the subscription at the same rate unless you choose to cancel.
Existing Subscribers Existing DocuSign customers may not request the TechSoup offer to renew their subscriptions.
Previewing DocuSign DocuSign's home page features a short demo video.
If you've participated in a free DocuSign trial, you'll need to create a new account using a different email address to receive this donated subscription. Trial accounts cannot be converted to accounts obtained through this offer.

Features

Restriktioner

Product restrictions can be found under the Eligibility Guidelines for Docusign Donation Program page.

Få denna produkt