Veritas System Recovery 18

Donationspartner.: 
Språk: 
Kategori: 
Plattform: 
Product ID: 
G-49699
Administrationsavgift: 
1105‎kr

Beskrivning.

Veritas System Recovery 18 är en lösning för säkerhetskopiering och återställning som använder diskavbildning för att skydda servrar. Den skapar ögonblicksbilder av hela hårddiskar, och dessa bilder kan sedan sparas i nästan varje sorts
lagringsmedia eller konverteras till virtuella diskar. När en återställning blivit nödvändig kan dessa ögonblicksbilder (som kallas återställningspunkter) återställas till antingen samma maskinvarukonfiguration eller en annan sorts
maskinvaruinställning.

Den här donationen tillhandahåller en licens, vilken gör det möjligt för en organisation att säkerhetskopiera ett fritt antal enheter. Endast en licens krävs per organisation.

Fördelar för organisationer

Regelbundna säkerhetskopieringar kan skydda din organisation mot en katastrofal dataförlust. Om du har erfarenhet av systemadministration så kan du, i händelse av att servrarna blir obrukbara, återställa ett helt system eller individuella filer
och foldrar.

Huvudsakliga funktioner

  • Flexibla återställningspunkter: Du kan skapa återställningspunkter efter behov, eller skapa ett schema för att skapa dem automatiskt.
  • Återställning av individuella filer: Om endast vissa filer behöver återställas kan du bläddra fram till lämplig återställningspunkt för att återställa individuella filer, Exchange-meddelanden och SharePoint-dokument.
  • Sekundära backup-platser: System Recovery stöder sekundära backup-platser, vilka ofta visar sig bli livsviktiga när primär eller fysisk backup inte är tillgänglig eller inte går att återställa.
  • Molnlagringsalternativ: System Recovery stöder säkerhetskopiering och återställning direkt till molnlagring hos tredje part, inklusive Amazon S3 och Microsoft Azure (endast 64-bitars operativsystem ).

Gratis hanteringskonsol

Hanteringslösningen för systemåterställning är gratis för varje organisation med en giltig backup-licens. Den innehåller en centraliserad hanteringskonsol för organisationer som administrerar backup för flera datorer utspridda på en eller flera
platser. Veritas rekommenderar denna för hantering av 20 servrar eller fler. Den måste installeras på en dator som med Windows-server.

Jämförelse med Backup Exec

Den här produkten är en av två Veritas-applikationer för backup med hög kapacitet. För en jämförelse mellan de applikationer som erbjuds genomTechSoup Sverige, se href="http://www.techsoup.org/support/articles-and-how-tos/guide-to-veritas-backup-and-recovery">Guiden till Veritas backup- och återställningsprodukter.

NFR-version:

Den version av den här produkten som finns tillgänglig genomTechSoup Sverige är NFR-versionen(Not For Resale). Du kan inte uppgradera NFR-produkter till nya utgåvor. Om du vill ha en ny utgåva så kommer du att behöva efterfråga en ny donation
genomTechSoup Sverige. Dessutom ingår inte telefonassistans för produktproblem eller add-ons med NFR-produkter. Gratis onlinesupport finns dock tillgänglig på Veritas
webbplats
, i dess kunskapsbanker och diskussionsforum.

Välj noggrant

Administrationsavgiften för den här produkten är inte återbetalningsbar och produkten kan inte bytas.

Systemkrav

Restriktioner

Klicka här för att granska Veritas Donation programregler, behörighet och begränsningar.

Få denna produkt

Du kommer att få två mejl. När TechSoup Sverige godkänner din förfrågan om donation kommer vi att, till din organisations e-postadress, skicka ett meddelande innehållande preliminär information om hur du kan erhålla den här produkten. Kort därefter kommer donationspartnern att skicka ett mejl med den information som behövs för att slutföra installationen eller aktiveringen.

Beskrivning.

Veritas System Recovery 18 är en lösning för säkerhetskopiering och återställning som använder diskavbildning för att skydda servrar. Den skapar ögonblicksbilder av hela hårddiskar, och dessa bilder kan sedan sparas i nästan varje sorts
lagringsmedia eller konverteras till virtuella diskar. När en återställning blivit nödvändig kan dessa ögonblicksbilder (som kallas återställningspunkter) återställas till antingen samma maskinvarukonfiguration eller en annan sorts
maskinvaruinställning.

Den här donationen tillhandahåller en licens, vilken gör det möjligt för en organisation att säkerhetskopiera ett fritt antal enheter. Endast en licens krävs per organisation.

Fördelar för organisationer

Regelbundna säkerhetskopieringar kan skydda din organisation mot en katastrofal dataförlust. Om du har erfarenhet av systemadministration så kan du, i händelse av att servrarna blir obrukbara, återställa ett helt system eller individuella filer
och foldrar.

Huvudsakliga funktioner

  • Flexibla återställningspunkter: Du kan skapa återställningspunkter efter behov, eller skapa ett schema för att skapa dem automatiskt.
  • Återställning av individuella filer: Om endast vissa filer behöver återställas kan du bläddra fram till lämplig återställningspunkt för att återställa individuella filer, Exchange-meddelanden och SharePoint-dokument.
  • Sekundära backup-platser: System Recovery stöder sekundära backup-platser, vilka ofta visar sig bli livsviktiga när primär eller fysisk backup inte är tillgänglig eller inte går att återställa.
  • Molnlagringsalternativ: System Recovery stöder säkerhetskopiering och återställning direkt till molnlagring hos tredje part, inklusive Amazon S3 och Microsoft Azure (endast 64-bitars operativsystem ).

Gratis hanteringskonsol

Hanteringslösningen för systemåterställning är gratis för varje organisation med en giltig backup-licens. Den innehåller en centraliserad hanteringskonsol för organisationer som administrerar backup för flera datorer utspridda på en eller flera
platser. Veritas rekommenderar denna för hantering av 20 servrar eller fler. Den måste installeras på en dator som med Windows-server.

Jämförelse med Backup Exec

Den här produkten är en av två Veritas-applikationer för backup med hög kapacitet. För en jämförelse mellan de applikationer som erbjuds genomTechSoup Sverige, se href="http://www.techsoup.org/support/articles-and-how-tos/guide-to-veritas-backup-and-recovery">Guiden till Veritas backup- och återställningsprodukter.

NFR-version:

Den version av den här produkten som finns tillgänglig genomTechSoup Sverige är NFR-versionen(Not For Resale). Du kan inte uppgradera NFR-produkter till nya utgåvor. Om du vill ha en ny utgåva så kommer du att behöva efterfråga en ny donation
genomTechSoup Sverige. Dessutom ingår inte telefonassistans för produktproblem eller add-ons med NFR-produkter. Gratis onlinesupport finns dock tillgänglig på Veritas
webbplats
, i dess kunskapsbanker och diskussionsforum.

Välj noggrant

Administrationsavgiften för den här produkten är inte återbetalningsbar och produkten kan inte bytas.

Systemkrav

Restriktioner

Klicka här för att granska Veritas Donation programregler, behörighet och begränsningar.

Få denna produkt

Du kommer att få två mejl. När TechSoup Sverige godkänner din förfrågan om donation kommer vi att, till din organisations e-postadress, skicka ett meddelande innehållande preliminär information om hur du kan erhålla den här produkten. Kort därefter kommer donationspartnern att skicka ett mejl med den information som behövs för att slutföra installationen eller aktiveringen.

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow