Amazon Web Services Credits

Donationspartner.: 
Språk: 
Product ID: 
G-50218
Administrationsavgift: 
1547‏kr

Beskrivning.

Amazon Web Services (AWS) Kreditprogram för ideella organisationer erbjuder krediter för inköp av molntjänster åt berättigade ideella organisationer och folkbibliotek. AWS datormoln ger tillgång till kraftfulla datorer, lagring, datalagring, utveckling, analyser, innehåll och andra tjänster som hjälper ideella organisationer att skala upp utan investeringar i fysisk infrastruktur.

Bidraget är $2.000 AWS krediter giltiga i 12 månader som kan användas för användaravgifter för AWS on-demand molntjänster, men vissa andra tjänster kan inte erhållas. Organisationer kan begära ett bidrag på $2.000 i AWS-poäng per räkenskapsår. Se "Fortsatt tjänst efter ett år" nedan.

Fördelar för organisationerna

Om du redan har eller vill börja med AWS molntjänster, kan du använda AWS-krediter till att

 • Minska på IT-kostnaderna genom att inte investera i fysisk infrastruktur och ha tillhanda endast de resurser du behöver när du behöver dem
 • Öka inkomster genom AWS avancerade tjänster för kostnadseffektiv datainsamling, bearbetning, analys och visualisering för informerade beslut om målriktning och insamling.
 • Analysera big data, lagra data i petabyte-mängder, och dela resultaten med andra medarbetare.
 • Omedelbart utrusta volontärer, tillfälligt anställda eller annan personal med virtuella arbetsstationer utan långsiktiga licensieringsavtal
 • Vidga den globala räckvidden och fördela lösningarna där de behövs
 • Hantera alla din organisations AWS-molntjänster, plattformar, applikationer och system från en enda kontrollpanel

Stora möjligheter

Amazon Web Services omfattar följande produkter, som var och en innehåller flera kredit-berättigade tjänster.

 • Databehandling
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) är ett skalbart moln-baserat alternativ till virtuella servrar för extra datorkraft, inklusive databaser, företagsapplikationer och migrationer.
  • Med Amazon EC2 Container Service kan man köra program på ett hanterat Amazon EC2-instans kluster och undvika behovet att installera, driva och utvidga sin egen klusterinfrastruktur.
  • Se hela listan med tjänster och lär dig mer om Amazon Compute
 • Lagring
  • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) tillhandahåller kontinuerlig lokal lagring för Amazon EC2, databaser, företagsapplikationer och mer.
  • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) håller data tillgängligt för en eller flera EC2-instanser för innehållsleverans, företagsapplikationer, mediaarbetsflöden och mer.
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) länkar data från valfri plats på internet för användarens innehåll, aktiva arkiv, serverlös databehandling och mer.
  • Se hela listan med tjänster och lär mer om Amazon Storage.
 • Databas
  • Amazon RDS, Amazon Aurora, och Amazon DynamoDB är relationella databaser designade för snabb utveckling och hantering.
  • Med Amazon Redshift kan man lagra och hantera data i petabyte-mängder.
  • Med Amazon ElastiCache kan man fördela, driva och utvidga in-cache minnet.
  • Se hela listan med tjänster och lär mer om Amazon Database
 • Avancerad databehandling: Amazon Web Services tillhandahåller kraftfulla datortjänster med möjligheter långt bortom traditionell IT, inklusive migrationstjänster, nätverk och innehållsleverans, utvecklingsverktyg, och mycket mer. Se hela listan med Amazon Web Services urval.

Support

AWS tillhandahåller gratis Bassupport, vilket brukar vara tillräckligt för de flesta organisationers supportbehov.

Om du vill uppgradera till en Utvecklar- eller Företags-supportplan, kan du betala användaravgifterna med dina krediter. AWS-krediterna täcker dock inte avgifterna för lanseringssupport. AWS rekommenderar att noggrant gå igenom plandetaljerna och avgifterna innan beslut fattas.

Välj noga

Bidragets administrativa avgift återbetalas inte.

Se Amazon Web Services Kreditprogram för ideella organisationer FAQ för information som inte anges i tabellen nedan.

Icke stödberättigande tjänster

Dessa krediter är inte giltiga för eventuella avgifter eller avgifter för Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 domännamnsregistrering eller överföring, eller eventuell förskottsavgift för någon tjänst.

AWS-konto krävs

Den mottagande organisationen måste ha ett giltigt AWS konto-ID med organisationens namn identifierat i fältet Account Name för att använda krediterna.

Om en organisation inte har ett AWS konto-ID, bör den registrera sig för ett AWS-konto innan den kan ansöka om detta bidrag.

Kreditkort krävs för att öppna ett AWS-konto.

Tjänstens tillgänglighet

Se AWS Regiontabell för on-demand-tjänsternas tillgänglighet per region.

Kreditvillkor
Extra Tjänstkostnader

En organisation blir debiterad extra avgifter i följande situationer:

Kreditkort krävs för extra AWS tjänstavgifter.

AWS rekommenderar att undvika oväntade betalningar genom att sätta upp fakturavarningar i Amazon CloudWatch.

AWS Gratisnivå

Förutom AWS Kreditprogram for ideella organisationer, erbjuds AWS Gratisnivå åt alla nya kunder under 12 månader sedan organisationens inskrivning. AWS Gratisnivå erbjudande är skilt från AWS Kreditprogram. Med det kan kunderna upp till vissa gränser gratis utnyttja vissa AWS-tjänster.

AWS rekommenderar att eventuella bidragsmottagare som är nya kunder skriver in sig i AWS Gratisnivå innan de ansöker om detta erbjudande.

Observera att erhållande av AWS-krediter inte återställer AWS Gratisnivås 12-månaders varaktighet.

Fortsatt tjänst efter ett år

Bidragets AWS-krediter är giltiga i 12 månader efter att ha tillämpats på ett AWS-konto. Organisationer kan begära ett bidrag på $2.000 i AWS-poäng per räkenskapsår.

När alla krediter används eller om de löper ut efter 12 månader debiteras det kreditkort som är kopplat till en organisations AWS-konto enligt standardpriser för alla tjänster som används.

Förhandsvisning av AWS Molntjänster

Följande AWS-tjänster kan prövas gratis:

Bidragsmottagarna kan använda de erhållna krediterna på alla befintliga AWS-konton, inklusive gratis provkonton.

Befintliga berättigade kunder

Krediter som fåtts via programmet kan användas för befintliga AWS-konton.

Uppföljande undersökning krävs

Efter att ha fått krediter bör bidragsmottagare fylla i en uppföljande undersökning från AWS.

Systemkrav

 • Se varje produkts Amazon FAQ för att veta om systemkrav och kundsupport.

Restriktioner

Klicka här för att granska Amazon Web Services Credits programregler, behörighet och begränsningar.

Få denna produkt

När TechSoup godkänner bidragsansökan sänder vi ett mejl till din organisations adress med instruktioner hur du får bidraget.

Beskrivning.

Amazon Web Services (AWS) Kreditprogram för ideella organisationer erbjuder krediter för inköp av molntjänster åt berättigade ideella organisationer och folkbibliotek. AWS datormoln ger tillgång till kraftfulla datorer, lagring, datalagring, utveckling, analyser, innehåll och andra tjänster som hjälper ideella organisationer att skala upp utan investeringar i fysisk infrastruktur.

Bidraget är $2.000 AWS krediter giltiga i 12 månader som kan användas för användaravgifter för AWS on-demand molntjänster, men vissa andra tjänster kan inte erhållas. Organisationer kan begära ett bidrag på $2.000 i AWS-poäng per räkenskapsår. Se "Fortsatt tjänst efter ett år" nedan.

Fördelar för organisationerna

Om du redan har eller vill börja med AWS molntjänster, kan du använda AWS-krediter till att

 • Minska på IT-kostnaderna genom att inte investera i fysisk infrastruktur och ha tillhanda endast de resurser du behöver när du behöver dem
 • Öka inkomster genom AWS avancerade tjänster för kostnadseffektiv datainsamling, bearbetning, analys och visualisering för informerade beslut om målriktning och insamling.
 • Analysera big data, lagra data i petabyte-mängder, och dela resultaten med andra medarbetare.
 • Omedelbart utrusta volontärer, tillfälligt anställda eller annan personal med virtuella arbetsstationer utan långsiktiga licensieringsavtal
 • Vidga den globala räckvidden och fördela lösningarna där de behövs
 • Hantera alla din organisations AWS-molntjänster, plattformar, applikationer och system från en enda kontrollpanel

Stora möjligheter

Amazon Web Services omfattar följande produkter, som var och en innehåller flera kredit-berättigade tjänster.

 • Databehandling
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) är ett skalbart moln-baserat alternativ till virtuella servrar för extra datorkraft, inklusive databaser, företagsapplikationer och migrationer.
  • Med Amazon EC2 Container Service kan man köra program på ett hanterat Amazon EC2-instans kluster och undvika behovet att installera, driva och utvidga sin egen klusterinfrastruktur.
  • Se hela listan med tjänster och lär dig mer om Amazon Compute
 • Lagring
  • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) tillhandahåller kontinuerlig lokal lagring för Amazon EC2, databaser, företagsapplikationer och mer.
  • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) håller data tillgängligt för en eller flera EC2-instanser för innehållsleverans, företagsapplikationer, mediaarbetsflöden och mer.
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) länkar data från valfri plats på internet för användarens innehåll, aktiva arkiv, serverlös databehandling och mer.
  • Se hela listan med tjänster och lär mer om Amazon Storage.
 • Databas
  • Amazon RDS, Amazon Aurora, och Amazon DynamoDB är relationella databaser designade för snabb utveckling och hantering.
  • Med Amazon Redshift kan man lagra och hantera data i petabyte-mängder.
  • Med Amazon ElastiCache kan man fördela, driva och utvidga in-cache minnet.
  • Se hela listan med tjänster och lär mer om Amazon Database
 • Avancerad databehandling: Amazon Web Services tillhandahåller kraftfulla datortjänster med möjligheter långt bortom traditionell IT, inklusive migrationstjänster, nätverk och innehållsleverans, utvecklingsverktyg, och mycket mer. Se hela listan med Amazon Web Services urval.

Support

AWS tillhandahåller gratis Bassupport, vilket brukar vara tillräckligt för de flesta organisationers supportbehov.

Om du vill uppgradera till en Utvecklar- eller Företags-supportplan, kan du betala användaravgifterna med dina krediter. AWS-krediterna täcker dock inte avgifterna för lanseringssupport. AWS rekommenderar att noggrant gå igenom plandetaljerna och avgifterna innan beslut fattas.

Välj noga

Bidragets administrativa avgift återbetalas inte.

Se Amazon Web Services Kreditprogram för ideella organisationer FAQ för information som inte anges i tabellen nedan.

Icke stödberättigande tjänster

Dessa krediter är inte giltiga för eventuella avgifter eller avgifter för Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 domännamnsregistrering eller överföring, eller eventuell förskottsavgift för någon tjänst.

AWS-konto krävs

Den mottagande organisationen måste ha ett giltigt AWS konto-ID med organisationens namn identifierat i fältet Account Name för att använda krediterna.

Om en organisation inte har ett AWS konto-ID, bör den registrera sig för ett AWS-konto innan den kan ansöka om detta bidrag.

Kreditkort krävs för att öppna ett AWS-konto.

Tjänstens tillgänglighet

Se AWS Regiontabell för on-demand-tjänsternas tillgänglighet per region.

Kreditvillkor
Extra Tjänstkostnader

En organisation blir debiterad extra avgifter i följande situationer:

Kreditkort krävs för extra AWS tjänstavgifter.

AWS rekommenderar att undvika oväntade betalningar genom att sätta upp fakturavarningar i Amazon CloudWatch.

AWS Gratisnivå

Förutom AWS Kreditprogram for ideella organisationer, erbjuds AWS Gratisnivå åt alla nya kunder under 12 månader sedan organisationens inskrivning. AWS Gratisnivå erbjudande är skilt från AWS Kreditprogram. Med det kan kunderna upp till vissa gränser gratis utnyttja vissa AWS-tjänster.

AWS rekommenderar att eventuella bidragsmottagare som är nya kunder skriver in sig i AWS Gratisnivå innan de ansöker om detta erbjudande.

Observera att erhållande av AWS-krediter inte återställer AWS Gratisnivås 12-månaders varaktighet.

Fortsatt tjänst efter ett år

Bidragets AWS-krediter är giltiga i 12 månader efter att ha tillämpats på ett AWS-konto. Organisationer kan begära ett bidrag på $2.000 i AWS-poäng per räkenskapsår.

När alla krediter används eller om de löper ut efter 12 månader debiteras det kreditkort som är kopplat till en organisations AWS-konto enligt standardpriser för alla tjänster som används.

Förhandsvisning av AWS Molntjänster

Följande AWS-tjänster kan prövas gratis:

Bidragsmottagarna kan använda de erhållna krediterna på alla befintliga AWS-konton, inklusive gratis provkonton.

Befintliga berättigade kunder

Krediter som fåtts via programmet kan användas för befintliga AWS-konton.

Uppföljande undersökning krävs

Efter att ha fått krediter bör bidragsmottagare fylla i en uppföljande undersökning från AWS.

Systemkrav

 • Se varje produkts Amazon FAQ för att veta om systemkrav och kundsupport.

Restriktioner

Klicka här för att granska Amazon Web Services Credits programregler, behörighet och begränsningar.

Få denna produkt

När TechSoup godkänner bidragsansökan sänder vi ett mejl till din organisations adress med instruktioner hur du får bidraget.

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow