• O&O software produkter kommer att doneras inom ramen för detta program till godkända organisationer, inte till enskilda personer.
  • Donationer av två olika paket kan begäras inom ett räkenskapsår (1 juli - 30 juni).
  • Denna donation är tillgänglig för ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser.
  • Det finns ingen budgetbegränsning för donationer inom detta program.
  • Mottagande organisationer måste vara villiga och har möjlighet att ge information till O & O Software för att skapa en fallstudie eller omdöme om den donerade programvaran.
  • Organisationer som förespråkar, stödjer, eller i sin praxis diskriminerar på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras, storlek, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte berättigade att delta i detta program. Organisationer måste vilja och vid behov kunna intyga att de inte diskriminerar på någon av dessa grunder för att få donationer.
  • O & O Softwares produkter får inte överlåtas eller säljas vidare.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow