Symantec Enterprise Restriktioner

  • Donerade produkter kommer att distribueras inom ramen för programmet för godkända organisationer och inte till privatpersoner.
  • Varje organisation kan få upp till 20 licenser var av Norton Security och Norton Utilities under ett år (räknas 1 juli till 30 juni).
  • Varje organisation kan få upp till 2 produkter av Symantec Enterprise under ett år (räknas 1 juli till 30 juni). Upp till 100 licenser kan fås för varje Symantec Enterprise-produkt, undantaget except Backup Exec, där 1 licens kan fås.
  • Donationer kan fås av organisationer som har en årlig omsättning som inte överstiger $10 million USD.
  • Donationen är öppen för ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser och allmännyttiga bibliotek. Donationsprogrammet är inte tillgängligt för vissa studentorganisationer, fackliga organisationer, vissa sällskapsorganisationer, organisationer som endast ägnasr sig åt politisk påverkan och lobbying samt religiösa organisationer (social verksamhet undantaget).
  • Organisationer som förespråkar, stödjer, eller i sin verksamhet diskriminerar på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras , storlek, religion, sexuell läggning, eller socioekonomisk bakgrund är inte godända att ta emot donationer från Symantec. Organisationer skall vara beredda att på förfråga kunna intyga detta.
  • Symantecs produkter får inte användas i följande länder: Kuba, iran, Nordkorea, sudan och Syrien. Obs att detta även gäller vid genomresa i dessa länder.
  • Symantecs produkter får inte överlåtas eller säljas vidare.