• Kvantitet:
  • Organisationer kan beställa ett donerat TeamViewer Business abonnemang per år (från 1. juli till 30. juni).
  • Organisationer får beställa ett obegränsat antal 'access to discounted rates' till TeamViewer abonnemang.
 • Budget:
  • Organisationer med en årlig omsättning på 11.5 millioner USD eller mindre kan godkännas till donerade TeamViewer Business-abonnemang.
  • Organisationer med en vilken som helst omsättning kan godkännas till 'access to discounted rates' på TeamViewer abonnemang.
 • Enbart för ideella organisationer och bibliotek: Produkter är enbart tillgängliga för godkännda organisationer och bibliotek.
 • Verksamhetstyper: Alla verksamhetstyper kan godkännas.
 • Existerande kunder: Organisationer som redan har ett betalat abonnemang på TeamViewer kan inte godkännas.
 • Användarvillkor: Organisationer som begär TeamViewer-produkter måste godkänna alla tillämpliga användarvillkor.
 • Antidiskrimineringspolicy: Organisationer som förespråkar, stödjer eller utövar diskriminering baserat på ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras, storlek, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte berättigade att delta. Organisationer måste vara villiga till och kunna bevisa att de inte diskriminerar på något av dessa skäl för att få produkter.
 • Användarstudie: Mottagarorganisationer måste vara villiga till och kunna lämna information till TeamViewer för att skapa en användarstudie.
 • Produktdistribution:
  • Produkter kommer enbart att distribueras till godkännda organisationer, inte till individer.
  • Mottagande organisationer får inte överlåta eller sälja programmet vidare.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow