Amazon Web Services Begränsningar

Restrictions: 
 • Mängd:
  • Organisationer kan begära ett första bidrag på $2 000 i AWS krediter så länge som organisationen finns.
  • Organisationerna kan begära ett förnyelsebidrag i programmet inom ett räkenskapsår (1 juli till 30 juni)
 • Budget: Organisationer med årlig budget i alla storlekar har rätt att beställa produkter i programmet.
 • Endast för ideella och bibliotek: Endast för ideella organisationer, allmännyttiga stifteser, trossamfund och folkbibliotek: Produkterna i detta donationsprogram är endast tillgängliga för ideella organisationer, allmännyttiga stifteser, trossamfund och folkbibliotek.
 • Organisationstyper: Utbildningsinstitutioner, inklusive K-12 skolor, högskolor, universitet och handelsskolor, är inte berättigade att ansöka om bidrag från detta program, men kan vara berättigade till AWS Utbildningsprogram.
 • Användningens villkor: En förutsättning för att få tjänsten är att organisationer som ansöker om bidrag bör godkänna Användningens villkor för AWS kreditprogram.
 • Uppföljande undersökning: Organisationer som har ansökt om bidrag bör vara villiga och ha möjlighet att delta i en uppföljande undersökning efter att de har fått bidraget.
 • Diskrimineringspolicy: Organisationer som förespråkar, stöder eller utövar diskriminering på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras, storlek, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte berättigade att deltaga i detta program. Organisationerna bör vilja och kunna bevisa att de inte utövar diskriminering av något slag för att få stöd i detta program.
 • Fallstudie: Den mottagande organisationen bör vara villig och kunna leverera informationer som AWS kan använda för fallstudier och intyg angående programmet.
 • Kreditfördelning:
  • Krediterna i programmet fördelas endast till berättigade organisationer, inte till individer.
  • De mottagande organisationerna får inte överlåta eller vidaresälja krediterna.