TechSoup.se kommer att vara offline från 21 november kl. 17.00 till 22. november kl. 17.00 på grund av plattformsuppdatering. Vi ber om tålamod, men ser fram emot att erbjuda er en helt ny version av hemsidan!

DocuSign begränsningar

Restrictions: 
 • Antal: Organisationer kan begära fem Standard Edition-produkter och fem Pro Edition produkter per räkenskapsår (1 juli till 30 juni).
 • Budget: Organisationer med en årlig driftsbudget på $1 miljon eller mindre är berättigade till produkter i detta program. Organisationer med årliga löpande kostnader över $1 miljon kan få 30 procent rabatt på årliga planer direkt från DocuSign. Registrera dig på DocuSign webbplats.
 • Ideella organisationer och bibliotek: Produkter i detta program finns tillgängliga för ideella organisationer och offentliga bibliotek.
 • Organisationstyper: följande organisationstyper är inte berättigade att begära produkter i detta program.
 • Politiska partier och andra politiskt aktiva organisationer.
 • Lobbyorganisationer
 • Anställdas medlemsförmånsorganisationer
 • United Way dotterbolag
 • Befintliga kunder: Organisationer som redan har ett DocuSign abonnemang är inte berättigade till produkter i detta program.
 • Villkor för tjänsten: Organisationer som begär DocuSignprodukter måste samtycka till alla gällande villkor för tjänsten.
 • Diskrimineringspolicy: Organisationer som förespråkar, stöder eller utövar diskriminering på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras, storlek, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte berättigade att deltaga i detta program. Organisationer måste vara villiga att och kunna bevisa att de inte diskriminerar på någon av dessa grunder för att beställa produkter i detta program.
 • Fallstudie: Mottagande organisationer måste vara villiga att och kunna ge information som DocuSign kan använda för att skapa en fallstudie eller rekommendation på detta program.
 • Produktutdelning:
 • Produkterna i detta program utdelas enbart till kvalificerade organisationer, inte individer.
 • Mottagande organisationer får inte överföra eller sälja DocuSign produkter.

DocuSign Program Information

DocuSign donationsprogrammet på TechSoup Sverige tillhandahåller e-signatur och en transaktionsprogramvara till berättigade ideella organisationer och offentliga bibliotek i hela Sverige.

Du kan använda DocuSign för att skriva, skicka och hantera dokument. DocuSign ersätter skriva ut, faxa, skanna och övernatta dokument genom att göra godkännanden och beslut digitala.