TechSoup.se kommer att vara offline från 21 november kl. 17.00 till 22. november kl. 17.00 på grund av plattformsuppdatering. Vi ber om tålamod, men ser fram emot att erbjuda er en helt ny version av hemsidan!

Zoom Eligibility and Restriction Criteria

Restrictions: 
 • Antal: Organisationer kan begära en rabatterad produkt per räkenskapsår (1 juli-30 juni).
 • Omsättning: Organisationer med årliga driftsbudgetar på upp till 10 miljoner dollar eller mindre är berättigade till produkter i detta program.
 • Endast organisationer och bibliotek: Produkter i detta program är tillgängliga endast till godkända ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser, trossamfund och offentliga folkbibliotek.
 • Organisationstyper: Alla organisationstyper är berättigade till produkter i detta program.
 • Existerande kunder: Organisationer som har redan betalat Zoomabonnemang är inte berättigade till produkter i detta program.
 • Servicevilkor: Organisationer som begär Zoomprodukter måste godkänna eventuella tillämpliga användarvillkor.
 • Antidiskrimineringspolicy: Organisationer som förespråkar, stöder eller utövar diskriminering på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, etnicitet, storlek, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte berättigade att delta i detta program. Organisationer måste vara villiga och kunna intyga att de inte diskriminerar någon av dessa skäl för att få produkter i detta program.
 • Fallstudie: Mottagarorganisationer måste vara villiga och kunna lämna information till Zoom för att skapa en fallstudie om detta program.
 • Produktdistribution:
  • Produkterna kan distribueras endast till kvalificerade organisationer, inte till individer.
  • Mottagande organisationer får inte överlåta eller sälja Zoom-produkter.