Zoom Eligibility and Restriction Criteria

Restrictions: 
 • Antal: Organisationer kan begära en rabatterad produkt per räkenskapsår (1 juli-30 juni).
 • Omsättning: Organisationer med årliga driftsbudgetar på upp till 10 miljoner dollar eller mindre är berättigade till produkter i detta program.
 • Endast organisationer och bibliotek: Produkter i detta program är tillgängliga endast till godkända ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser, trossamfund och offentliga folkbibliotek.
 • Organisationstyper: Alla organisationstyper är berättigade till produkter i detta program.
 • Existerande kunder: Organisationer som har redan betalat Zoomabonnemang är inte berättigade till produkter i detta program.
 • Servicevilkor: Organisationer som begär Zoomprodukter måste godkänna eventuella tillämpliga användarvillkor.
 • Antidiskrimineringspolicy: Organisationer som förespråkar, stöder eller utövar diskriminering på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, etnicitet, storlek, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte berättigade att delta i detta program. Organisationer måste vara villiga och kunna intyga att de inte diskriminerar någon av dessa skäl för att få produkter i detta program.
 • Fallstudie: Mottagarorganisationer måste vara villiga och kunna lämna information till Zoom för att skapa en fallstudie om detta program.
 • Produktdistribution:
  • Produkterna kan distribueras endast till kvalificerade organisationer, inte till individer.
  • Mottagande organisationer får inte överlåta eller sälja Zoom-produkter.