TechSoup.se kommer att vara offline från 21 november kl. 17.00 till 22. november kl. 17.00 på grund av plattformsuppdatering. Vi ber om tålamod, men ser fram emot att erbjuda er en helt ny version av hemsidan!

Veritas Eligibility Criteria

Restrictions: 
 • Kvantitet: Organisationer kan efterfråga ett exemplar av varje produkt per kalenderår (1 juli till 30 juni).
 • Budget: Organisationer med en årlig verksamhetsbudget på 10 miljoner USD eller mindre kvalificerar sig för att ta del av de produkter som doneras genom det här programmet.
 • Endast ideella organisationer och bibliotek: Produkterna i det här programmet är tillgängliga endast för kvalificerade ideella organisationer och bibliotek.
 • Organisationstyper: Följande organisationstyper kvalificerar sig inte för de donerade produkterna i det här programmet.
  • Vissa studentgrupper eller akademiska organisationer
  • Medlemsorganisationer för anställda
  • Vissa sociala klubbar eller klubbar för rekreation
  • Scouterna
  • Organisationer som stödjer politiska partier eller kandidater
  • Lobbygrupper
  • Trosbaserade organisationer vars primära mission är religös
 • Användarvillkor: Organisationer som efterfrågar Veritas produkter måste godkänna varje tillämpligt användarvillkor.
 • Policy mot diskriminering: Organisationer som förespråkar, stödjer eller praktiserar diskriminering baserad på ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras, storlek, religion, sexuell läggning, eller socio-ekonomisk bakgrund, kvalificerar sig inte för att delta i det här programmet. För att kunna erhålla produkter i det här programmet måste organisationerna vara villiga och förmögna att intyga att de inte diskriminerar på någon av ovanstående grunder.
 • Fallstudie: De mottagande organisationerna måste vara villiga och förmögna att tillhandahålla Veritas information för utformning av en fallstudie eller attest rörande det här programmet.
 • Distribution av produkterna :
  • Produkterna kommer, i enlighet med det här programmet, endast att distribueras till kvalificerade organisationer, inte till privatpersoner.
  • De mottagande organisationerna får inte överföra Veritas produkter eller sälja dem vidare.