Notified

Restrictions: 

 

Notified - Regler, godkännande och begränsningar 

  • Enbart godkända organisationer, inte individuella personer, är berättigad för den här donationen.
  • Organisationer kan ta emot en (1) donation inom en 12 eller 24 månaders period.
  • Organisationer kan efter sin tidsperiod begära en ny donation genom TechSoup Sverige.
  • Den här donationen är endast tillgänglig för organisationer som idag ej är kund hos Notified.
  • Den här donationen är endast tillgänglig de organisationer som har en omsättning på upp till 40 miljoner kronor.
  • Den här donationen är berättigat till ideella organisationer, samt samfund, stiftelser och folkhögskolor. Politiska partier är inte godkända för donationen.
  • Organisationer som tar emot den här donationen måste vara villiga att tillgodose Notified med information för utvärdering och marknadsföringssyfte.
  • Organisationer som förespråkar, stödjer eller tillämpar diskriminering baserat på ålder, etnicitet, kön, nationell tillhörighet, ras, kroppsstorlek, religion, sexuell identitet eller socioekonomisk bakgrund, kan inte få donationer via denna verksamhet. Organisationer måste vara beredda att bekräfta att de inte diskriminerar på dessa grunder för att kunna få ta emot donationen.
  • Mottagande organisationer får inte ge bort eller sälja vidare Notifieds produkt.

Beställ Notified Non Profit 12 månader här
Beställ Notified Non Profit 24 månader här