Vad är nytt i Office 2016?

Nu blir det enklare att dela. Office 2016 är byggt för att fungera i Windows 10. I nya Office 2016 är det, tack vare bättre integration, lätt att dela dokument med andra så att de kan läsa och redigera i ditt dokument med hjälp av “Share”- knappen. Du hittar den i menyraden för Word, Power Point och Excel. Befinner ni er på olika platser är Skype for Business ett smidigt alternativ för att skicka snabba meddelanden och ringa varandra.

Skriv i Word tillsammans med andra - i realtid. Office 2016 är optimerat för att arbeta tillsammans med andra. Du kan skriva och redigera i samma dokument, även om du inte alltid befinner dig på samma plats eller jobbar samma tider som de andra i din organisation eller förening. Det enda du behöver göra är att spara ditt dokument i One Drive for Business, och dela det med dina kollegor. Alla med behörighet kan komma åt och arbeta vidare med dokumentet samtidigt.

 

Dataanalys i Excel. I Office 2016 blir det enklare att med ett klick skapa prognoser. Du kan enkelt extrahera, kartlägga, analysera och visualisera data i Excel.

Insikter. Med hjälp av Bing får du intelligenta förslag från webben direkt in i Word, Excel, Outlook och Powerpoint.

Skydd mot förlust av data. Säkerhet och integritet kan upprätthållas genom att IT-administratören har möjlighet att centralt skapa, hantera och följa upp policyer för hur innehåll ägs och hur dokument delas i Word, Excel och PowerPoint. Slutanvändaren får tips, riktlinjer och information när policyer inte följs.