Symantec Enterprise

Symantecs donationsprogram hos TechSoup innehåller Symantec Enterprise och Symantec Norton-produkter till godkända organisationer i Sverige 

Du kan använda Symantec Enterprise för att stärka säkerheten i en miljö med många uppkopplade enheter. Symantecs donationer innehåller lösningar för små mellanstora och stora organisationer

Symantec Nortons produkter används för att stärka säkerheten och prestandas bland enkilda en heter som inte är en del av en centralt hanterad systemmiljö.

 

Regler och begränsningar 

Varje godkänd organisation kan få upp till 20 licenser var av Norton Security och Norton Utilities under ett år (räknas 1 juli till 30 juni).
Varje godkänd organisation kan få upp till 2 produkter av Symantec Enterprise under ett år (räknas 1 juli till 30 juni). Upp till 100 licenser kan fås för varje Symantec Enterprise-produkt, undanta get except Backup Exec (släpps prel våren 2017), där 1 licens kan fås.

Läs sidan om Symantec enterprise  kriterier för att se om din organisation uppfyller kraven för att få tillgång till detta program.