Symantec Enterprise

Symantecs donationsprogram hos TechSoup innehåller Symantec Enterprise-produkter till godkända organisationer i Sverige.

Du kan använda Symantec Enterprise för att stärka säkerheten i en miljö med många uppkopplade enheter. Symantecs donationer innehåller lösningar för små mellanstora och stora organisationer.

Regler och begränsningar

Varje godkänd organisation kan få upp till 2 produkter av Symantec Enterprise under ett år (räknas 1 juli till 30 juni). Upp till 100 licenser kan fås för varje Symantec Enterprise-produkt, undanta get except Backup Exec (släpps prel våren 2017), där 1 licens kan fås.

Läs sidan om Symantec enterprise kriterier för att se om din organisation uppfyller kraven för att få tillgång till detta program.