Microsoft Software Donation Program

Browse Products

Microsoft logo

 • Kvantitet:
  • Organisationer får en tilldelning av Microsoft-programvarudonationer som återställs vartannat år. En organisations tvåårscykel börjar med sin första donationsbegäran efter den 27 juli 2011. Efter två år börjar en ny cykel och en ny tilldelning är tillgänglig.
   Under sin tvååriga cykel kan en organisation begära:
   • Upp till 50 av varje donerad skrivbordsprodukt eller CAL.
   • Upp till 25 donerade Windows Server Standard.
   • Upp till fem totalt donerade serverprodukter som inte är Windows Server Standard.
 • Budget: Organisationer med årliga driftsbudgetar av alla storlekar är berättigade till produkter i detta program.
 • Stödberättigade organisationstyper: Microsoft Donationsprogram tjänar ideella organisationer vars uppdrag gynnar det lokala samhället. Detta kan inkludera organisationer med följande uppdrag:
  • Ge lättnad till de fattiga
  • Främja utbildning
  • Förbättra social välfärd
  • Bevara kultur
  • Bevara eller återställa miljön
  • Främja mänskliga rättigheter
  • Etablering av det civila samhället

  Uppmärksamhet: Särskilda regler för offentlig bibliotek

  Offentliga bibliotek kan begära Microsoftdonationer genom TechSoup Sverige för offentlig tillgång till datorer. Den donerade programvaran är endast tillgänglig för användning på allmänhetens datorer eller datorer som används direkt i förvaltningen av allmänhetens tillgång datorer. Donerade programvaran får inte användas för användning för bibliotekets administration, kontorsändamål eller andra ändamål såsom katalogisering eller bokföring.

  Deltagande biblioteken måste också göra sina samlingar och bastjänster tillgängliga för befolkningen i deras tjänsteområde utan avgifter till enskilda användare (med undantag tillfälliga avgifter som förseningsavgifter). Om de så önskar, kan biblioteken ta ut avgifter för användare utanför tjänsteområdet, och de kan erbjuda produkter och tjänster (utöver grundläggande tjänster) till allmänheten i stort, med eller utan individuella avgifter.

 • Oberättigade organisationstyper: Inte alla ideella organisationer är berättigade till deltagande i Microsoft Discounted-programmet. Organisationer som inte är berättigade inkluderar följande:
  Statliga organisationer eller myndigheter.
  • Utbildningsinstitutioner, inklusive grundskolor, högskolor, universitet och handelsskolor.
  • Hälsovårdsorganisationer, inklusive sjukhus, hälsovårdsnätverk, hälsoplaner, ambulerande hälso- och sjukvårdstjänster, hemsjukvård och assisted living-hälso- och sjukvårdsorganisationer, hälsoforskningsorganisationer och laboratorier. Undantag inkluderar oberoende ideella organisationer med följande uppdrag: gemenskap, beteende och kvinnors hälsokliniker; hospices; akuttjänster och blod-, vävnads- och organbanker.
  • Professionella, handels- och branschorganisationer.
  • Professionella och semi-professionella idrottsorganisationer.
  • Politiska organisationer, arbetskraft och broderskap.
  • Renoveringar som kommer att installera programvaran på renoverade datorer som ska distribueras till ideella organisationer eller skolor. Besök det registrerade renoveringsprogrammet.
 • Servicevillkor: Organisationer som begär Microsoft-produkter måste godkänna alla tillämpliga servicevillkor.
 • Ändringar: Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst komplettera eller ändra dessa behörighetsriktlinjer utan föregående meddelande.
 • Politik mot diskriminering: Microsoft värderar och respekterar individuella och kulturella skillnader och har åtagit sig att tillhandahålla en inkluderande miljö som är välkomnande och fri från diskriminering. Därför är organisationer inte berättigade att delta i detta program om de har en policy eller uppdrag av diskriminering vid anställning, ersättning, befordran, uppsägning, pensionering, utbildning, program och / eller tjänster baserade på ras, färg, kön, nationellt ursprung, religion, ålder, funktionshinder, könsidentitet eller uttryck, civilstånd, graviditet, sexuell läggning, politisk tillhörighet, fackmedlemskap eller veteranstatus. Microsoft förbehåller sig rätten att använda all information, inklusive externa bevis, till att avgöra om en mottagare bryter mot denna policy. Bestämmelser om policyöverträdelser görs efter Microsofts eget gottfinnande och görs inte till föremål för extern granskning.
 • FAQ: För mer information om Microsofts resurser för ideella organisationer och rabattprogramberättigande, se dess frågor och svar för ideella organisationer.
 • Produktdistribution:
  • Produkter kommer att distribueras under detta program endast till kvalificerade organisationer, inte till individer.
  • Produkter är endast avsedda för användning av betalade icke-vinstdrivande anställda och obetalda heltidsekvivalenter (FTE) som har väsentligt ledande, operativt och förvaltningsansvar och som inte kommer att använda licensen för att generera personlig inkomst. Volontärer, medlemmar och förmånstagare av ideell organisation är inte berättigade till ideella licenser och prenumerationer.
  • Mottagarorganisationer får inte överföra eller sälja Microsoft-produkter till andra organisationer, inklusive ideella partner eller juridiskt oberoende systerorganisationer.
  • Microsoft-produkter kan inte installeras på datorer som kommer att ges till eller säljas till andra organisationer eller individer, inte ens som en del av ett välgörenhetsprogram.
 • Återbetalningar och returer
  • Om du vill returnera eller byta ut de donerade eller rabatterade produkter du har fått från Microsoft, måste du returnera alla Microsoft-produkter i din begäran och lägga in en ny begäran om de Microsoft-artiklar du vill ha.
  • Eftersom alla Microsoft-produkter bara är nedladdningsbara, accepteras returnering endast om ingen av programvarorna har installerats och om du fått produkten högst 60 dagar tidigare.
  • Om du vill returnera eller byta din mjukvaruprodukt från Microsoft, vänligen kontakta vår kundservice.
  • Donationsgränserna för ditt konto återställs normalt inom åtta arbetsdagar efter det att en retur är klar.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow