Zoom

Zoom Eligibility and Restriction Criteria

Restrictions: 
  • Antal: Organisationer kan begära en rabatterad produkt per räkenskapsår (1 juli-30 juni).
  • Omsättning: Organisationer med årliga driftsbudgetar på upp till 10 miljoner dollar eller mindre är berättigade till produkter i detta program.
  • Endast organisationer och bibliotek: Produkter i detta program är tillgängliga endast till godkända ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser, trossamfund och offentliga folkbibliotek.
  • Organisationstyper: Alla organisationstyper är berättig

Zoom

Zooms rabattprogram hos TechSoup Sverige erbjuder video- och webbkonferenser samt webbseminarier och rumsanslutningslösningar till godkända ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser och offentliga bibliotek i Sverige.

Prenumerera på innehåll