Asana

Asana Eligibility Criteria

Restrictions: 
  • Mängd: Organisationer kan beställa en produkt från Asana genom Techsoup Sverige per år för att få tillgång till rabatterade priser 
  • Budget: Organisationer med årliga verksamhetsbudgetar på upp till US$10 miljoner är  berättigade till rabatterade produkter.
  • Endast för organisationer och folkbibliotek: Produkterna är bara tillgängliga för godkända ideella organisationer och till offentliga bibliotek.
  • Verksamheter Följande verksamheter är inte godkända att få rabatterade produ

Asana Discount Program

Asana LogoFå Asanas projektledningsverktyg för din ideella organisation, stiftelse eller folkbiblioteket genom Asanas rabattprogram hos TechSoup Sverige.

Du kan använda Asana för att hjälpa organisationens kansli, styrelse och arbetsgrupper att koordinera och hantera sitt arbete. Grupper kan samarbeta från vilken plats som helst med Asanas webb- och mobilapplikation.

Prenumerera på innehåll