• Antal: Organisationer kan beställa upp till 50 användarlicenser per bokföringsår (räknas 1 juli till 30 juni. Licenserna kan fås från en produktsvit samt fördelas fritt mellan produkter.
 • Omsättning: Detta donationsprogram är tillgängligt för organisationer med en omsättning upp till 1,4 miljoner USD.
 • Endast för organisationer och bibliotek: Denna donation är tillgänglig för ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser och till folkbibliotek.
 • Verksamhetstyper Följande verksahetstyper är inte godkända för donationer från Bitdefender. 
  • Religiösa aktiviteter
  • Skolor
  • Vissa typer av idrotter, samt sällskapsföreningar
  • Organisationer som endast har som syfte att påverka politiken eller opinionen
 • Användningsvillkor: Organisationer som får Bitdefenders produkter måste godkänna förekommande användningsvillkor that request Bitdefender products must agree to any applicable terms of service.
 • Antidiskriminiseringspolicy: Organisationer som förespråkar, stödjer, eller i sin verksamhet diskriminerar på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras , storlek, religion, sexuell läggning, eller socioekonomisk bakgrund är inte godända att ta emot donationer .
 • Användarstudie: Mottagande organisationer måste vara beredda på, samt att förse Bitdefender med information för att skapa en användarstudie. 
 • Produktdistribution:
  • Donerade produkter kommer att distribueras inom ramen för programmet för godkända organisationer och inte till privatpersoner.   
  • Mottagande organisationer får inte överläta eller sälja programmet vidare.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow