The Autodesk Donation Program

Browse Products
 • Produkter donerade genom detta program kan endast ges till organisationer, inte till enskilda individer.
 • Organisationer kan ansöka om upp till tio prenumerationer av Autodesk-produkter under ett räkenskapsår (1 juli-30 juni).
 • Donationer ges endast till organisationer med budget under 10 miljoner USD.
 • Donationer ges endast till ideella föreningar eller allmännyttiga stiftelser.
 • Donationer ges inte till följande typer av organisationer
 • Politiska organisationer
 • Organisationer som endast sysslar med politisk påverkan
 • Fackliga organisationer
 • Religiösa organisationer utan sekulärt verksamhetsområde.
 • Mottagande organiastioner måste vara villiga att ställa upp på att förmedla information till Autodesk I syfte att skapa användarberättelser.
 • Organisationer får inte begära en donation från Autodesk utan godkännande från Autodesk Foundation om de har fått en donation utanför donationsprogrammet de senaste tre åren.
 • Organisationer som förespråkar, stödjer eller praktiserar diskrimineringar baserat på ålder, etnicitet, kön, nationalitet, funktionsnedsättning, vikt, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte godkända att delta i det här programmet. Organisationer måste vara beredda att bevisa att de inte diskriminerar på någon av dessa grundvalar för att få ta emot donationer.
 • Autodesk förbehåller sig rätten att närsomhelst avsluta licensen om
 • Din organisation slutar att följa godkännandekriterigerna enligt vad Autodesk och dess strategiska partners avgör.
 • Din organisation inte längre upprätthåller kontot hos TechSoup, eller och TechSoup och Autodesk avslutar sitt samarbete.
 • Din organisation vidareförmedlar eller säljer, eller försöker vidareförmedla eller sälja Autodeskprodukter. 
 • Autodesks produkter får inte vidareförmedlas eller säljas.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow