CleverReach Donation Program

Browse Products

CleverReach Regler, godkännande och begränsningar

  • Enbart godkända organisationer, inte individuella personer, är berättigad för den här donationen
  • Organisationer kan ta emot en (1) donation inom en 12 månaders period ( 1 juli – 30 juni )
  • Den här donationen är tillgänglig oavsett storleken på organisationens omsättning
  • Den här donationen är berättigat till alla ideella organisationer och folkbibliotek.
  • Den här donationen är tillgänglig för alla ideella organisationer oavsett verksamhetsområde.
  • Organisationer som tar emot den här donationen måste vara villiga att tillgodose CleverReach information för utvärdering och marknadsföringssyfte.
  • Organisationer som förespråkar, stödjer eller tillämpar diskriminering baserat på ålder, etnicitet, kön, nationell tillhörighet, ras, kroppsstorlek, religion, sexuell identitet eller socioekonomisk bakgrund, kan inte få donationer via denna verksamhet. Organisationer måste vara beredda att bekräfta att de inte diskriminerar på dessa grunder för att kunna få ta emot donationen.
  • Mottagande organisationer får inte ge bort eller sälja vidare CleverReachs produkt.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow