Amazon Web Services Kreditprogram för ideella organisationer

Browse Products

Vad är Amazon Web Services?

Amazon Web Services är ett säkrat datormoln som erbjuder datorkraft, databaslagring, innehållsleverans och annan funktionalitet som hjälper organisationer att skala upp och växa.

Läs mer om AWS. Om AWS är nytt för dig eller om du vill veta mera om tjänsterna, kolla in AWS introduktionsvideor, labbar och fallstudier om ideella organisationer.

Vad är AWS Kreditprogram för ideella organisationer?

AWS Kreditprogram för ideella organisationer ger tillgång till AWS kampanjkrediter, vilka kan hjälpa ideella organisationer att implementera molnbaserade lösningar för deras mål utan behov av investering i fysisk infrastruktur.

Genom TechSoup ger AWS ett bidrag på $1000 till berättigade ideella organisationer per räkenskapsår. Med dessa krediter kan organisationerna betala AWS on-demand molntjänster, beroende på tillgänglighet per region. Dessa krediter är inte giltiga för eventuella avgifter eller avgifter för Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 domännamnsregistrering eller överföring, eller eventuell förskottsavgift för någon tjänst. De kan användas för månatliga supportkostnader.

Med AWS behöver organisationerna inte göra stora investeringar i hårdvara och lägga tid och arbete på dess underhåll. I stället får de tillgång till datorkraft av den typ och storlek som passar dem bäst för att driva organisationen och hålla fokus på målet.

Se vad AWS gör globalt för ideella organisationer.

Är min organisation berättigad till AWS Kreditprogram för ideella organisationer?

Se sidan om stödberättigade och begränsningar för att läsa om olika organisationers behörighet att delta i programmet.

Vad är Amazon Gratisnivå?

Förutom AWS Kreditprogram for ideella, erbjuds AWS Gratisnivå åt alla nya kunder under 12 månader sedan organisationens inskrivning. AWS Gratisnivå är ett separat erbjudande från AWS Kreditprogram som låter nya kunder använda vissa AWS-tjänster gratis upp till en viss gräns. AWS Gratisnivå är tillgänglig för endast ett konto per organisation.

AWS rekommenderar att eventuella bidragsmottagare registrerar sig för AWS Gratisnivå innan de begär detta erbjudande. Observera att erhållande av AWS krediter inte återställer AWS Gratisnivås 12-månaders varaktighet.

För det mesta använder organisationerna både AWS Kreditprogram och AWS Gratisnivå. Kombinationen kan hjälpa organisationer att utnyttja AWS moln-infrastruktur på en pay-as-you-go bas för att bekosta webbplats-servrar och insamlingsmjukvara, lagra och analysera data och utveckla nya system.

Varför behöver jag ett AWS-konto för att begära bidraget?

Ett giltigt AWS-konto-ID med organisationens namn identifierat i Account Name-fältet behövs för att kunna tillämpa krediterna.

Om en organisation inte har AWS-konto-ID kan den helt enkelt registrera sig för ett gratiskonto innan bidraget begärs.

Kreditkort krävs för att öppna ett AWS-konto.

Hur länge kan jag använda krediterna?

Krediterna är giltiga i 12 månader efter att ha tillämpats på ett AWS-konto. De löper ut om de inte används inom 12 månader.

Vad händer om jag använder alla krediterna eller om de löper ut?

Efter att alla krediter har förbrukats eller om de löper ut debiteras kreditkortet länkat till AWS-kontot enligt normalt pris för de använda tjänsterna.

AWS rekommenderar att undvika oväntade betalningar genom att sätta upp fakturavarningar i Amazon CloudWatch.

Kan jag förnya bidraget efter det första året?

Organisationer kan begära en bevilja via TechSoup per räkenskapsår och få mera krediter.

Kan min ansökan avslås efter att adminavgiften är betald?

Nej. Endast berättigade organisationer kan begära bidraget och debiteras adminavgiften.

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow