DocuSign Discounted

Browse Products
 • Antal: Organisationer kan begära fem Standard Edition-produkter och fem Pro Edition produkter per räkenskapsår (1 juli till 30 juni).
 • Budget: Organisationer med en årlig driftsbudget på $1 miljon eller mindre är berättigade till produkter i detta program. Organisationer med årliga löpande kostnader över $1 miljon kan få 30 procent rabatt på årliga planer direkt från DocuSign. Registrera dig på DocuSign webbplats.
 • Ideella organisationer och bibliotek: Produkter i detta program finns tillgängliga för ideella organisationer och offentliga bibliotek.
 • Organisationstyper: följande organisationstyper är inte berättigade att begära produkter i detta program.
 • Politiska partier och andra politiskt aktiva organisationer.
 • Lobbyorganisationer
 • Anställdas medlemsförmånsorganisationer
 • United Way dotterbolag
 • Befintliga kunder: Organisationer som redan har ett DocuSign abonnemang är inte berättigade till produkter i detta program.
 • Villkor för tjänsten: Organisationer som begär DocuSignprodukter måste samtycka till alla gällande villkor för tjänsten.
 • Diskrimineringspolicy: Organisationer som förespråkar, stöder eller utövar diskriminering på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras, storlek, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte berättigade att deltaga i detta program. Organisationer måste vara villiga att och kunna bevisa att de inte diskriminerar på någon av dessa grunder för att beställa produkter i detta program.
 • Fallstudie: Mottagande organisationer måste vara villiga att och kunna ge information som DocuSign kan använda för att skapa en fallstudie eller rekommendation på detta program.
 • Produktutdelning:
 • Produkterna i detta program utdelas enbart till kvalificerade organisationer, inte individer.
 • Mottagande organisationer får inte överföra eller sälja DocuSign produkter.

DocuSign Program Information

DocuSign donationsprogrammet på TechSoup Sverige tillhandahåller e-signatur och en transaktionsprogramvara till berättigade ideella organisationer och offentliga bibliotek i hela Sverige.

Du kan använda DocuSign för att skriva, skicka och hantera dokument. DocuSign ersätter skriva ut, faxa, skanna och övernatta dokument genom att göra godkännanden och beslut digitala.

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow