• Mängd: Organisationer kan beställa en produkt från Asana genom Techsoup Sverige per år för att få tillgång till rabatterade priser 
 • Budget: Organisationer med årlig budget i alla storlekar har rätt att beställa produkter i programmet.
 • Endast för organisationer och folkbibliotek: Produkterna är bara tillgängliga för godkända ideella organisationer och till offentliga bibliotek.
 • Verksamheter Följande verksamheter är inte godkända att få rabatterade produkter.
  • Religiösa organisationer utan sekulärt samhällsarbete. För att räknas som sekulär verksamhet måste en organisation erbjuda verksamhet och tjänster för människor oavsett religiös övertygelse och de får inte sprida sin tro i verksamheten. Organisationen måste också vara separat registrerad från den religiösa organisationen. 
  • Sjukhus, sjukhusavdelningar, organisationer för sjuksköterskor, sjukförsäkringsorganisationer.
  • Företag och yrkesorganisationer
  • Ömsesidiga organisationer och kooperativ
  • Ordnar och andra organisationer avsedda för medlemmarnas nytta
  • Organisationer som sysslar med sport, idrott, rekreation och sociala aktiviteter, förutom fritidsgårdar och fritidsanläggningar
  • Politiskapartier
  • Påverkansorganisationer
  • Utlåningsfonder eller finansiella tjänster
  • Myndigheter
 • Befintliga kunder: Organisationer som redan har ett abonnemang på Asana kan förnya dettaa abonnemang genom Techsoups erbjudande.
 • Servicevillkor: Organisationer som beställer Asanaprodukter måste acceptera Asanas standardavtalsamt eventuella tillämpliga användarvillkor (gemensamt kallat "Asana-avtalen") som förutsättning för att få tillgång till produkterna.
 • Antidiskrimineringspolicy: Organisationer som förespråkar, stöder eller utövar diskriminering på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras, utseende, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte godkända att få denna rabatta. Organisationer måste vara beredda att intyga att de inte diskriminerar någon av dessa skäl för att få tillgång till rabatten.
 • Användarberättelse: Mottagande organisationer måste vara beredda attlämna information till Asana för att skapa en fallstudie eller ett reportage.
 • Produktdistribution:
  • Produkterna kommer endast att levereras till godkända organisationer, inte till privatpersoner.
  • Mottagande organisationer får inte överlåta eller sälja vidare Asana-produkten eller på annat sätt bryta mot villkoren i Asana-avtalen.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow