Swedish

Avis

Avis har särskild rabattsats som bara ges till organisationer för att göra det möjligt för er att göra större samhällsnytta. Rabatterna är tillgängliga för din organistaions anställda, volontärer, medlemmar och förmånstagare, och kan användas både för organisationens samt privat bruk. Rabattsatsen kan variera beroende på plats och tid.

Amazon Web Services Kreditprogram för ideella organisationer

Amazon Web Services logo

Amazon Web Services (AWS) Kreditprogram för ideella organisationer ger AWS kampanjkrediter ("krediter") för betalning av molntjänster till berättigade ideella organisationer och folkbibliotek.

notifiedsmall.jpg

Notified Nonprofit 24 månader

Pga ny produktlansering där Notified kommer erbjuda digital bevakning samt pressrum och journalister/influencers så ser vi över erbjudandena för tillfället.

Notified är en webbaserad mediabevakningstjänst som ger dig din organisation möjlighet att bevaka, analysera och hantera vad som sägs om er I sociala och digitala kanaler.

Användningsområden för organisationer
Ni kan använda Notified till att:

notifiedsmall.jpg
Pris: 2 000kr
notifiedsmall.jpg

Notified Nonprofit 12 månader

Pga ny produktlansering där Notified kommer erbjuda digital bevakning samt pressrum och journalister/influencers så ser vi över erbjudandena för tillfället.

Notified är en webbaserad mediabevakningstjänst som ger dig din organisation möjlighet att bevaka, analysera och hantera vad som sägs om er I sociala och digitala kanaler.

Användningsområden för organisationer
Ni kan använda Notified till att:

notifiedsmall.jpg
Pris: 1 000kr

Prenumerera på innehåll