• Antal:
  • Organisationer kan beställa en obegränsad mängd rabatterade produkter och molntjänster från Microsoft.
  • Organisationers beställningar på rabatterade produkter måste innehålla minst fem licenser. De fem licenserna kan vara samma produkt eller en kombination av olika produkter. Detta krav är undantaget för vissa produkter.
  • För ytterligare detaljer, se sidan Microsoft Eligibility, Allotments, and Returns.
 • Budget: Organisationer med årliga driftsbudgettar av en vilken som helst storlek kan vara berättigade till produkter i detta program.
 • Enbart för ideella organisationer:
  • Produkter är endast tillgängliga för ideella organisationer.
  • Microsoft kräver att organisationer som beställer rabatterade produkter registrerar sig på Microosfts nonprofitportal och skickar ett valideringscertifikat för Microsoft-programvara till TechSoup Sverige.
  • Microsoft förbehåller sig rätten att bevilja eller avslå en organisations beställning när som helst och av en vilken som helst anledning.
 • Användningskrav för donerade molntjänster: Microsoft kräver att organisationer som tar emot donerade molntjänster upprätthåller 85 procent aktiv användning av alla donerade licenser. Microsoft definierar aktiv användning som en användare som använder minst en Microsoft 365-molntjänst under de senaste 90 dagarna. Dessa molntjänster inkluderar Exchange Online, Yammer, Microsoft Teams och Microsoft 365 Apps. Observera att användning av permanent licensierade Office-appar, som Office Standard eller Office Professional, inte tar hänsyn till mätvärden för aktiv användning. För ytterligare information om detta krav, se Microsoft Nonprofit FAQ.
 • Ytterligare behörighetskrav: För en lista över kvalificerade organisationstyper och alla andra behörighetskrav, se sidan Microsoft Nonprofits eligibility.
 • FAQ: För ytterligare information om Microsofts resurser för ideella organisationer, se Microsoft Nonprofit FAQ.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow