Villkor & Cookies

Inledning

1. Tack för att du läser igenom våra villkor. Ibland kommer Forum- idéburna organisationer med social inriktning att samla in personuppgifter om kunder och besökare på webbplatser som vi är värd för. Sådana uppgifter omfattar både personuppgifter som kan identifieras och personuppgifter som inte kan identifieras. Personuppgifter som kan identifieras samlas in när du skriver under ett serviceavtal med oss eller använder vår webbplats för en transaktion eller abonnemangsservice. Personuppgifter som inte kan identifieras samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats eller webbplatser som vi är värd för.

Dessa uppgifter lagras för användning i vårt system.
2. Syftet med detta dokument är att förklara för kunder vilka typer av information vi samlar in och hur denna information används. I de flesta fall samlar vi in denna information för att garantera nätets integritet och att vi tillhandahåller relevant innehåll och bästa möjliga service som uppfyller dina behov. I vissa fall är vi skyldiga enligt lag att samla in personuppgifter om kunderna. Vi förpliktar oss att hemlighålla sådana uppgifter utom där detta strider mot lagstiftningen.


Sekretess
3. Forum- idéburna organisationer med social inriktning respekterar privatlivet för kunder och för alla som besöker vår webbplats eller de webbplatser som vi är värd för. Vi förpliktar oss att skydda våra kunders och användares privatliv samt alla personuppgifter som överförs till oss under den tid man ingår avtal med oss om tjänster. Vi förpliktar oss att inte sälja personuppgifterna till tredje part i affärs- eller marknadsföringssyften.

 Insamling av personuppgifter
4. Forum- idéburna organisationer med social inriktning samlar in personuppgifter om alla användare som besöker en webbplats vi är värd för, ansöker om ett abonnemang på en tjänst eller besvarar en kundenkät. Vi samlar även in personuppgifter med hjälp av cookies. Det kan även hända att vi kombinerar uppgifter om dig som vi har med uppgifter vi får från våra affärspartner eller dotterbolag.

Användning av personuppgifter
5. Forum- idéburna organisationer med social inriktning kan vid behov använda dina personuppgifter till att kontakta dig om reklamerbjudanden, meddela dig om viktiga frågor som rör din tjänst och i vissa fall be om din feedback. Forum- idéburna organisationer med social inriktning kommer att ge dig möjlighet att välja om du vill ha meddelanden av detta slag från oss eller inte. Du kan även kontakta vår kundservice om du inte vill ha sådan reklam.

6. Forum- idéburna organisationer med social inriktning kan samla in och dela insamlade användaruppgifter med affärspartner, sponsorer eller tredje part i syfte att utveckla innehåll och säkerställa relevant marknadsföring och innehåll. Användaruppgifterna kommer inte att användas för att identifiera enskilda användare. Dessa affärspartner och dotterbolag har ingen oberoende rätt att dela denna information.

7. Forum- idéburna organisationer med social inriktning kan registrera de webbplatser du besöker, lagra information rörande registrering och köp, samla in IP-adresser och information om ditt operativsystem och din webbläsare i syfte att använda uppgifterna vid hanteringen av nätet, analysering och systemet. Vi kan även rapportera dessa insamlade uppgifter till våra annonsörer och granska uppgifterna för att se hur vår webbplats används. Dessa uppgifter kommer dock inte att användas för att identifiera enskilda användare som under alla omständigheter kommer att förbli anonyma.

8. All information som Forum- idéburna organisationer med social inriktning samlar in från dig när du kontaktar oss med e-post, telefon eller brev kommer endast att användas i frågor som rör just denna korrespondens. Om korrespondensen inom Forum för frivilligt socialt arbete måste lämnas till en tredje part för att säkerställa kundservicen kommer dina personuppgifter endast att framgå i den mån det är nödvändigt för att besvara din fråga eller lösa ditt problem. I övriga fall förblir personuppgifterna konfidentiella.


Offentliga platser
9. All information som kunder lämnar på offentliga platser, inklusive anslagstavlor, chattrum eller platser som Forum- idéburna organisationer med social inriktning är värd för, visas för alla som besöker denna plats. Forum för frivilligt socialt arbete kan inte skydda uppgifter du lämnar ut här.


Länkar till andra webbplatser
10. Webbportalen för Techsoup kan innehålla många länkar till webbplatser som tillhör tredje part som inte har något samband med oss. Forum- idéburna organisationer med social inriktning ansvarar inte för hur dina personuppgifter används som du har lämnat på tredje parts webbplatser. Forum- idéburna organisationer med social inriktning ¬¬kan inte skydda uppgifter du lämnar på dessa webbplatser och rekommenderar att du läser igenom reglerna om personuppgifter på de webbplatser du besöker.


Minderåriga
11. Forum- idéburna organisationer med social inriktning ingår inte avtal om serviceabonnemang med minderåriga. Forum för frivilligt socialt arbete förpliktar sig att inte kontakta minderåriga med reklamerbjudanden eller i marknadsföringssyfte utan samtycke från föräldrar.


Förbehåll av rättigheter
12. Forum- idéburna organisationer med social inriktning arbete förbehåller sig rätten att lämna ut uppgifter om kunder där detta krävs i god tro, att göra detta med stöd av lag eller att utöva juridiska rättigheter eller för att försvara oss mot rättsliga anspråk.
  
13. Forum- idéburna organisationer med social inriktning förbehåller sig vidare rätten att dela uppgifter med myndigheter som upprätthåller lag och ordning för att undersöka eller förebygga att olaglig verksamhet begås mot vårt nät.

14. Forum- idéburna organisationer med social inriktning förbehåller sig rätten att lämna ut dina personuppgifter i de fall du skriftligen har gett oss uttryckligt rättsligt samtycke till detta.

15. Forum- idéburna organisationer med social inriktning förbehåller sig rätten att övervaka användar- och nättrafik på webbplatsen av säkerhetsskäl och för att förebygga obehöriga försök att manipulera vår webbplats eller skada vår egendom.

 16. Forum- idéburna organisationer med social inriktning förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna privatlivspolicy. Kunder kommer att informeras med e-post eller genom meddelande på webbplatsen i de fall vi gör större ändringar i privatlivspolicyn. Det är kundernas och webbplatsbesökarnas ansvar att läsa igenom ändringarna respektive uppdateringarna.

Vår webbplats använder Cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator eller datorliknande enhet t.ex. mobiltelefoner när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen kommer den ihåg att du besökt webbplatsen förut.

Hur använder i Cookies?

  • Cookies används för att föra besöksstatistik med hjälp av webbanalysverktyget Google Analytics. Detta i syfte att förbättra och utveckla webbplatserna.
  • Cookies används också för att komma ihåg inloggade användares identitet.  
  • Cookies används för att spåra annonsering på Google via Google Adwords 

Om du inte vill använda Cookies
Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar, det innebär att inga cookies lagras på din dator. Observera att du måste stänga av funktionen för lagring av cookies på respektive webbläsare som du använder.  

Du kan aktivera spårningsskydd

I webbläsaren finns ett visst spårningsskydd inbyggt som kan aktiveras. Här nedan följer instruktioner för hur du kan aktivera "Do Not Track" i din webbläsare:

  • Firefox: Inställningar -> Sekretess -> "Be webbplatser att inte spåra mig"
  • Chrome: Inställningar -> Visa avancerade inställningar -> "Skicka en begäran om att inte spåra med webbtrafik"
  • Safari: Inställningar -> Integritetsskydd -> "Begär att webbplatser inte spårar mig"
  • Internet Explorer: Verktyg -> Internetalternativ -> Avancerat -> Inställningar -> "Skicka alltid Do Not Track-huvud" 

Du kan hantera de annonser som visas på Google och välja bort anpassade. Läs gärna Googles sekretess och användarvillkor. Läs mer om hur du väljer bort anpassade annonser här.

Mer om Cookies hittar du på Post- och telestyrelsens webbplats.