Vad är en godkännandekod?

 • En godkännandekod är en unik kod som en person använder på uppdrag av en organisation som har godkänts av Techsoup Sverige. Den koden används för att få tillgång produkter och tjänster som är avsedda för organisationer.
 • När en godkännandekod accepterats är organisationen godkänd av leverantören av tjänsten eller produkten under den tidsperiod som gäller för det programmet.

Hur ser en godkännandekod ut?

En godkännandekod ser ut ungefär så 123a4567@MinOrganisation

Hur får jag en godkännandekod?

 • Godkännandekoder kan endast skapas av den som har tillgång till kontot hos Techsoup Sverige och endast utfärdas till någon som är behörig att företräda organisationen.
 • Eftersom godkännandekoder förfaller efter 60 dagar är det bäst att bara skapa dem när de behövs.
 • Om du har tillgång till Techsoupkontot i din organisation
 1. Logga in på Techsoup Sverige.
 2. På sidan Mitt konto, gå till fliken som heter Godkännandekod.
 3. Klicka på Skapa ny godkännandekod.
 4. Ange förnamn, efternamn och e-postadress till den person som kommer att använda godkännandekoden.
  Viktigt! Detta måste vara en person som är behörig att företräda din organisation. Exempelvis kan det vara en anställd, en volontär, en styrelseledamot eller en konsult som agerar å din organisations vägnar. Skapa inte en godkännandekod för någon som inte är behörig att agera för din organisations räkning.
 5. Klicka på Lägg till ny godkännandekod. Din nya godkännandekod visas.
 6. Om du har skapat godkännandekod för eget bruk:
  1. Kopiera godkännandekoder
  2. Klistra in godkännandekoden där den efterfrågas.
 7. Om du har skapat godkännandekod för en behörig representant för din organisation att använda:
  1. Kopiera godkännandekode
  2. Klistra in den i ett e-postmeddelande till den som skall använda den
  3. Den auktoriserade representanten klistrar sedan godkännandekoden där den efterfrågas. Om du inte är har tillgång till Techsoupkontot för din organisation:
 8. Du kommer att behöva kontakta personen som har inloggningsuppgifter till Techsoup Sverige och be dem att skapa en godkännandekod för dig
  1. En godkännandekod kommer endast skapas för dig om du är auktoriserad att agera på uppdrag av organisationen
 9. Om din organisation har ännu inte godkänts av Techsoup Sverige
  1. Du måste först gå igenom registreringsprocessen på Techsoup Sverige
  2. När din organisation har godkänts och bekräftats uppfylla de angivna kriterierna, kommer du att kunna skapa en godkännandekod genom att följa stegen ovan

Vad gör jag när jag har en godkännandekod?

 1. För att få tillgång till de tjänster eller produkter avsedda för ideella organisationer från företag eller återförsäljare som arbetar med Techsoup Sverige kommer att be dig att ge en godkännandekod för att bevisa din organiastions status.
 2. Kopiera godkännnadekoden från organisationens konto hos Techsoup Sverige och klistra in den där godkännandekoden begärs.

Hur ofta behöver jag använda en godkännandekod?

 • För att få tillgång till de flesta tjänster eller produkter som du behöver bara använda godkännandekoden en gång. Men vissa tjänster kan be dig om din godkännandekod på mer än ett ställe i processen.
 • Du kan använda den godkännandekod för erbjudanden från andra leverantörer också, tills koden går ut.

När går min godkännandekod ut?

 • Varje godkännandekod har en livslängd på 60 dagar.
 • Eftersom godkännandekoder förfaller efter 60 dagar, är det bäst att bara skapa dem när de behövs.
 • En utgången godkännandekod påverkar inte dina befintliga tjänster. Till exempel, om du använder en godkännandekod att komma åt en tjänst och den går ut kommer inte dina tjänster att påverkas.

Vad gör jag om en godkännandekod löper ut innan det används?

 • Den som ansvarar över kontot hos Techsoup Sverige kan förnya en godkännandekod som har löpt ut.
 • En uppdaterad godkännnadekod som gått ut ersätter den befintliga koden med en ny kod och sätter ett nytt 60-dagars förfallodatum.
 • Om du har tillgång till kontot Techsoup Sverige
 1. Logga in på Techsoup Sverige.
 2. På sidan Mitt konto, gå till fliken som heter godkännandekod.
 3. Hitta den utgångna godkännandekoden i listan (namn och e-postadress till den person som du ursprungligen skapade godkännandekoden för visas tillsammans med koden).
 4. Klicka på Uppdatera godkännandekod. Godkännandekoden uppdateras automatiskt.
 5. Om du har uppdaterat godkännandekoden för eget bruk:
  1. Kopiera godkännandekoden
  2. Klistra in godkännandekod där den efterfrågast.
 6. Om du har uppdaterat godkännandekoden för en behörig representant för din organisation att använda:
  1. Kopiera godkännandekoden.
  2. Klistra in den i ett e-postmeddelande till behörigt ombud.
  3. Den behöriga representanten klistrar sedan godkännandekoden där det den efterfrågas, Om du inte har tillgång till kontot hos Techsoup Sverige, kontakta denne och be dem att uppdatera godkännandekoden åt dig.

Hur många godkännandekoder kan jag ha?

Du kan ha obegränsat med godkännandekoder, under förutsättning att du är behörig att agera på uppdrag av organisationen.

Varför skulle jag vilja ha en ny godkännandekod?

 • Den som har tillgång till Techsoupkontot kan uppdatera en utgången godkänningskod eller skapa en ny, efter vad som fungerar bäst.
 • Till exempel, kan kontoinnehavaren skapa en ny godkännandekod, snarare än att uppdatera en befintlig, om den nya godkännadnekoden ska användas för att ansöka om en annan produkt eller tjänst.

Kan flera personer i min organisation ha godkännandekoder?

 • Ja. Godkännandekoder kan skapas för alla som har rätt att agera på uppdrag av en organisation när de behöver få tillgång till en produkt eller tjänst som kräver en godkännandekod.
 • Eftersom godkännandekoder förfaller efter 60 dagar är det bäst att bara skapa dem när de behövs.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow